Sunday, April 27, 2014

Agama Adalah Nyawa.. Hudud Di Mana?

Agama adalah nyawa bagi kehidupan muslim

AGAMA adalah asas bagi segala kehidupan muslim, manakala aqidah (keimanan) adalah asas bagi agama Islam.

Dua perkara pokok ini mesti difahami oleh seluruh masyarakat, sama ada muslim atau bukan muslim. Kedudukan agama dalam kehidupan muslim bukan hanya sekadar keperluan rohani atau perkara yang boleh diambil atau ditinggal, bahkan ia adalah kewajipan yang mesti diterima dan dilaksanakan.

Agama bukan bahan tempelan bagi memenuhi syarakat digelar muslim, atau perkara yang diterima dalam sesetengah keadaan dalam memenuhi keperluan hidup, sebagaimana pakaian, yang boleh dipakai bila mana perlu dan ditanggal bila mana tidak memerlukannya. Ia juga bukan seumpama makanan, yang boleh di ambil bila mana lapar dan ditinggal bila mana merasa kenyang. Bagi umat Islam, agama adalah nadi, jantung dan nyawa bagi kehidupan muslim.

Agama adalah asas kehidupan, asas penilaian dan asas bagi segala tindakan, keyakinan dan kepercayaan. Di atasnyalah berdiri segala tindakan, penilaian dan keyakinan. Kerana persoalan agama inilah umat Islam terdiri dari pelbagai tahap dan golongan. Walau semuanya muslim.

Ada orang Islam yang menghayati sepenuhnya segala ajaran Islam, dengan penuh kepercayaan, keimanan, dan kesungguhan sehingga keyakinannya menyerap dalam seluruh akal budinya. Golongan ini dipanggil mukmin.

Manakala ada dalam kalangan orang Islam yang hanya sekadar percaya beberapa kewajipan asas agama khususnya hubungan dengan Allah, sedang keyakinannya tidak meresap ke dalam seluruh akal budinya, ia bercampur baur antara taat dan maksiat. Golongan ini dinamakan golongan muslim asi, atau fasik.

Sama halnya dengan orang Islam yang hidup membelakangkan tanggungjawab terhaap Allah seperti mengabaikan sembahyang, puasa, zakat, haji serta melakukan pelbagai dosa dan larangan Allah, namun ia masih berkeyakinan kewajipan yang mesti dilaksanakan, atau masih berkeyakinan dan tahu perbuatan haram, namun dilakukan kerana kelemahan mannya, atau kerana malas dan cuai, maka golongan ini dinamakan golongan fasik. Iaitu golongan yang melakaukan dosa besar dan tidak beraubat kepada Allah.

Manakala sesaorang yang melanggar kewajipan asas seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan lainnya dengan penuh keyakinan ianya BUKAN SATU KEWAJIPAN, atau tidak haram melakukan larangan Allah seperti berzina, minum arak, berjudi dan lainnya, sekiranya dilakukan dengan pengetahuannya maka golongan ini dipanggil murtad. Yakni telah terkeluar dari lingkungan seorang muslim. Kerana ia telah MENGHALALKAN APA YANG DIHARAMKAN OLEH ALLAH, ATAU MENGHARAMKAN APA YANG DIHALALKAN oleh Allah.

Maka sebagai seorang muslim mereka mesti menerima, beramal dan mematuhi apa jua kewajipan Allah ke atasnya, dan meninggal apa jua larangan Allah. Maka kita mesti mengetahui apakah perkara kewajipan dan apa pula perkara yang dilarang oleh Allah. Mengetahui perkara ini termasuk fardu ain, yang mesti dipelajarai oleh setiap muslim.

Di manakah hudud , qisas dan takzir.

Ia sebahagian kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah demi kebaikan, keselamatan, kesejahteraan masyakat bagi menjamain keharmonian, keamanan dan keselamatan harta, nyawa, maruah, akal fikiran dan agama yang menjadi teras tersebut.

Maka tanggungjawab ini mesti difahami oleh seluruh masyarakat muslim atau non muslim. Maka adalah sangat janggal dan bercanggah dengan asas agama Islam bila mana ada dalam kalangan muslim atau non muslim meminta agar umat Islam tidak melaksanakan sistem perundangan Islam (hudud, qisas atau akzir ) ke atas umat Islam, kerana Ia satu kewajipan bagi pemerintah Islam. (HD)

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails