Saturday, March 26, 2016

Khitan Atau Bersunat, Mengapa Perlu Dalam Islam?


Sunat Khitan Dalam Islam.

Sunat atau khitan (Arab, الختان) atau memotong kulup (kulit) yang menutupi ujung zakar kemaluan lelaki adalah salah satu tindakan yang disyariatkan dalam Islam. Terutama kerana sunat (Inggeris, circumcision) itu mempermudah seorang muslim untuk mensucikan diri dari najis. 

Sedangkan suci dari najis menjadi prasyarat utama untuk sahnya salat. Di samping itu, khitan diakui secara universal memiliki manfaat kesihatan yang tidak sedikit. Ia misalnya dapat mengurangi resiko barah penis dan infeksi air kencing.  Juga membuat wanita yang menjadi pasangan lelaki yang sunat akan lebih kecil terkena barah leher rahim.
Difinisi Khitan

Khitan secara etimologis (lughawi) merupakan bentuk masdar (verbal noun) dari fi'il madi khatana (خَتَن) yang berarti memotong. Dalam terminologi syariah Islam, bhitan bagi lelaki adalah memotong seluruh kulit yang menutup hasyafah (kepala zakar) kemaluan lelaki sehingga semua hasyafah terbuka. 

Sedang bagi wanita khitan adalah memotong bagian bawah kulit yang disebut nawat yang berada di bagian atas faraj (kemaluan perempuan). Khitan bagi lelaki disebut i'dzar sedang bagi perempuan disebut khifd. Jadi, khifd bagi perempuan sama dengan khitan bagi lelaki.

Dalil..

QS An-Nahl :123

ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين). [النحل:123]
 • Artinya: Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”
QS Al Hajj 78

حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
 • Artinya: Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam (Al quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.
Hadits riwayat Bukhary dan Muslim

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ – أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ – الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الأََظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ
 • Artinya: Fithrah itu ada lima: Khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis .
Hadits riwayat Bukhary dan Muslim. Lihat juga As-Syaukani dalam Nailul Autar 1/111

اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ
 • Artinya: Ibrahim ‘alaihissalam telah berkhitan dengan qadum (nama sebuah alat pemotong) sedangkan beliau berumur 80 tahun.
Hadits riwayat Abu Dawud
أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ

 • Artinya: Hilangkan darimu rambut kekafiran ( yang menjadi alamat orang kafir ) dan berkhitanlah 
Hadits riwayat Baihaqi

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

 • Artinya: Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita.
Hadits riwayat Ar-Rafi'i dalam At-Takwin, As-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmuah, Al-Bahiri dalam As-Sabi'

اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم.

 • Artinya: Khitanlah anak laki-lakimu pada hari ketujuh karena sesungguhnya itu lebih suci dan lebih cepat tumbuh daging (cepat besar badannya)
Hadits riwayat As-Syaukani dalam At-Talkhis Al-Jabir
من أسلم فليختتن

 • Artinya: Barangsiapa yang masuk Islam maka hendaknya dia berkhitan
Hadits riwayat Ahmad, dan Baihaqi
الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء

 • Artinya: Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita. 
Hadits riwayat Tabrani, Baihaqi, Ibnu Adi, Daulabi, Al-Khatib, tentang khitan perempuan
إذا خفضت أَشِمِّي ولا تَنْهَكِي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه

 • Artinya: Apabila Engkau mengkhitan wanita, sisakanlah sedikit dan jangan potong (bagian kulit klitoris) semuanya, karena itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih disenangi oleh suami.

إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل

  • Artinya: bahwasanya di Madinah ada seorang wanita yang (pekerjaannya) mengkhitan wanita, kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Jangan berlebihan di dalam memotong, karena yang demikian itu lebih nikmat bagi wanita dan lebih disenangi suaminya.

  Hadits Riwayat Muslim.
  إذ جلس بين شهبها الأربع و مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل

  • Artinya: Apabila seseorang laki-laki berada di empat cabang wanita (bersetubuh dengan wanita) dan khitan menyentuh khitan, maka wajib mandi 
  Hadits riwayat Baihaqi

  إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجواري فلما زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ فقالت نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراماً فتنهانا عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل هو حلال" وقال صلى الله عليه وسلم: " يا نساء الأنصار اختفضن (اختتن) ولا تنهكن أي لا تبالغن في الخفاض"

  Hukum Khitan Menurut Pandangan 4 Mazhab. 

  Berdasarkan sejumlah dalil dariQuran dan hadits di atas, maka ulama dari keempat madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali memiliki pandangan yang sama dalam satu hal: bahwa khitan itu dianjurkan dalam agama (masyruk - مشروع) baik bagi lelaki dan perempuan. Namun, apakah anjuran tersebut bersifat wajib ataukah hanya sunnah, mereka berbeda pendapat dengan rincian sebagai berikut:

  Pandangan Madzhab Syafi'i dan Hambali.

  Hukum khitan adalah wajib bagi lelaki dan perempuan menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali. Alasan kedua madzhab adalah:
  1. ada hadits di mana Nabi berkata pada seorang pria yang baru masuk Islam: "Hilangkan darimu rambut kekafiran (yang menjadi alamat orang kafir) dan khitanlah " (HR Abu Daud - teks hadits lihat di atas.)
  2. Khitan adalah syiar umat Islam, maka ia hukumnya wajib sebagaimana syiar-syiar yang lain. Adapun dalil bahawa khitan tidak wajib bagi wanita menurut madzhab Hanbali adalah hadits: "الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء"
  Pendapat mu'tamad (diunggulkan) dari madzhab Hanbali dan Syafi'i adalah khitan wajib bagi pria dan wanita. Sedangkan Ibnu Qudamah (ulama madzhab Hanbali) dalam Al-Mughni mempunya pendapat sendiri yaitu khitan itu sunnah bagi lelaki dan kemuliaan (makromah) bagi perempuan. Adapun perbedaan antara sunnah dan mukromah adalah kesunnahan mukromah berada sedikit di bawah sunnah.


  Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki.

  Hukumnya sunnah bagi laki-laki dan dianjurkan bagi perempuan menurut madzhab Hanafi dan Maliki berdasarkan pada hadits: الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita. Hadits riwayat Ahmad, Baihaqi.

  Dalam kitab Al-Mausuah Al-Fiqhiyah dikatakan bahwa pendapat yang muktamad (diunggulkan) dalam madzhab Hanafi, Maliki dan pendapat minoritas dari madzhab Syafi'i adalah wajib khitan bagi pria dan sunnah bagi wanita.

  Cara Khitan Lelaki.

  Tindakan memotong kulup (kulit) yang menutupi ujung zakar atau kepala zakar (Arab, hasyafah حشفة). Secara umum, sunat adalah tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan dari zakar. Frenulum dari zakar dapat juga dipotong secara bersamaan dalam prosedur yang dinamakan frenektomi.

  Khitan Bagi Perempuan.

  Imam Nawawi menyatakan bahwa khitan pada perempuan adalah memotong bagian bawah kulit lebih dan menutupi yang ada di atas v4gina perempuan.

  Tujuan Khitan Secara Syariah.
  1. Tujuan utama syariah kenapa khitan itu disyariatkan adalah karena menghindari adanya najis pada anggota badan saat shalat. Karena, tidak sah shalat seseorang apabila ada najis yang melekat pada badannya. Dengan khitan, maka najis kencing yang melihat disekitar kulfa (kulub) akan jauh lebih mudah dihilangkan bersamaan dengan saat seseorang membasuh kemaluannya setelah buang air kecil.
  2. Mengikuti sunnah Rasulullah..
  3. Mengikuti sunnah Nabi Ibrahim.
  Manfaat Bagi Kesihatan.

  Manfaat khitan dari sudut kesihatan terutama bagi laki-laki cukup banyak. Antara lain:
  1. Lebih higines (sehat) kerana lebih mudah membersihkan kemaluan (p3nis) dari pada yang tidak sunat. Memang, mencuci dan membasuh kotoran yang ada di bawah kulit depan kemaluan orang yang tidak disunat itu mudah, namun khitan dapat mengurangi resiko infeksi bekas air kencing. Menurut penelitian medis, infeksi bekas urine lebih banyak diderita orang yang tidak disunat. Infeksi yang akut pada usia muda akan berakibat pada masalah ginjal di kemudian hari.
  2. Mengurangi resiko infeksi yang berasal dari transmisi seksual. Pria yang dikhitan memiliki resiko lebih rendah dari infeksi akibat hubungan seksual, termasuk HIV/AIDS. Walaupun seks yang aman tetap penting.
  3. Mencegah problem terkait dengan p3nis. Terkadang, kulit muka pen1s yang tidak dikhitan akan lengket yang sulit dipisah. Dan ini dapat berakibat radang pada kepala pen1s (hasyafah).
  4. Mencegah kanker p3nis (penile cancer). Kanker pen1s tergolong jarang terjadi, apalagi pada pen1s yang disunat. Di samping itu, kanker leher rahim (cervical cancer) lebih jarang terjadi pada wanita yang bersuamikan pria yang dikhitan.
  Soalan: Setelah Khitan masih nampak kulup, perlu khitan lagi?


  Mohon penjelasan jika seseorang sudah dikhitan, tetapi ternyata pada keadaan biasa, terkadang kepala kemaluan masih tertutup kulit kulup. Tetapi pada saat tegang, kulup tersebut bergeser dan kepala kemaluan "nongol". Apakah perlu dikhitan ulang atau bagaimana?

  Jawaban:  

  Sebaiknya dikhitan ulang kalau kepala zakar masih tertutup kulup, kerana itu juga dapat menimbulkan najis yang boleh menyebabkan tidak sahnya shalat.

  Imam Nawawi dalam Al-Majmuk, hlm 1/352, menyatakan: 

  قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ التَّبْصِرَةُ فِي الْوَسْوَسَةِ : لَوْ وُلِدَ مَخْتُونًا بِلَا قلفة فَلَا خِتَانَ لَا إيجَابًا وَلَا اسْتِحْبَابًا ، فَإِنْ كان من القلفة التى تغطي الحشفة شئ مَوْجُودٌ : وَجَبَ قَطْعُهُ ، كَمَا لَوْ خُتِنَ خِتَانًا غَيْرَ كَامِلٍ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ تَكْمِيلُهُ ثَانِيًا حَتَّى يُبَيِّنَ جَمِيعَ الْقُلْفَةِ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِزَالَتِهَا فِي الْخِتَانِ .
  • Artinya: Abu Muhammad Al-Juwaini berkata dalam kitabnya At-Tabshirah fi Al-Waswasah: ‘Jika seorang anak lahir dalam keadaan telah tersunat dan tidak berkulup, maka tidak wajib dan tidak pula mustahab (sunnah) baginya khitan. Namun, jika ada sedikit kulup yang menutup ujung zakar, maka itu wajib dipotong. Sebagaimana jika ia dikhitan tidak sempurna, maka wajib menyempurnakannya kedua kalinya sampai jelaslah seluruh kulup yang biasanya dihilangkan.
  Oleh: Ibnu Hasyim

  Lihat sebelum ini..

  29 comments:

  Dr Anon said...

  Khitan bg perempuan, dibuang sedikit kulit di hadapan klitoris atau yg menutupi klitoris. Kebiasaannya luka berkenaan akan bertangkup atau tertutup semula dan meninggalkan sedikit parut.

  Apakah yg dikehendaki dgn khitan perempuan ?
  Terdedahnya klitoris, atau parut di hadapan klitoris, atau lekatnya klitoris dgn parut di hadapannya ?
  Jika yg dikehendaki itu, terdedahnya klitoris, dr pengalaman saya sbg pengamal perubatan, tiada bezanya antara wanita berkhatan dgn yg tidak berkhatan.
  Jika yg dikehendaki itu parutnya, mungkinlah ada bezanya.

  Mungkin ada ust atau ustzh yg boleh bg pndgn.

  Anonymous said...

  Wahai umat Islam, marilah kita semua mentaati perintah Allah dan RasulNya jika kita mahu kehidupan kita berjaya, bahagia dan sejahtera dan diberkati Allah di dunia dan di akhirat dan bersabarlah apabila menghadapi ujian dari Allah:

  "Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah; dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka (janganlah engkau berdukacita wahai Muhammad), kerana Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal (yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan)." (An-Nisaa' 4:80)

  "Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) kelaparan, dan (dengan berlakunya) kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar: (Iaitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata: "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatNya; dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayahNya." (Al-Baqarah 2:155-157)

  Sesungguhnya orang-orang kafir tidak pernah redha terhadap umat Islam dan agama Islam maka umat Islam mestilah berhati-hati dengan orang kafir kerana orang kafir sentiasa berusaha mengelirukan dan melemahkan umat Islam dengan pelbagai ideologi ciptaan manusia yang sesat lagi menyesatkan manusia seperti sekularisme, hedonisme, liberalisme, pluralisme, Machiavellianisme, komunisme, sosialisme, capitalisme, atheisme, amoralisme (ideologi tidak bermoral), defeatism, dll.

  Sejarah seperti Perang Salib dan penjajahan orang kafir ke atas negara umat Islam dan serangan tentera Kristian dan Yahudi ke atas Iraq, Somalia, Libya, Lebanon, Palestin, Sudan, Yaman dan Afghanistan dll telah membuktikan dengan jelas bahawa orang-orang kafir tidak pernah redha terhadap umat Islam dan agama Islam:

  "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu (wahai Muhammad) sehingga engkau menurut agama mereka (yang telah terpesong itu). Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya petunjuk Allah (agama Islam itulah petunjuk yang benar". Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya (wahyu yang memberi) pengetahuan kepadamu (tentang kebenaran), maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah (sesuatupun) yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepada mu."(Al-Baqarah 2:120)

  Oleh sebab itu, umat Islam tidak boleh mengundi orang kafir menjadi pemimpin bagi umat Islam. Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin bagi umat Islam berarti menentang Allah SWT dan Rasulullah SAW serta Ijma' Ulama:

  "Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan (larangan) yang demikian maka tiadalah ia (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu). Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kamu). Dan kepada Allah jualah tempat kembali."
  (A-li'Imraan 3:28)


  Anonymous said...

  Ada yang kata, itulah yang nak membezakan sama ada perempuan itu nak jadi jenis GARID (bahasa utara BETINA GARID) atau tidak. Wallahu alam.

  Anonymous said...

  Tuan Ibnu Hasyim,

  Dengan segala hormatnya saya mohon Tuan sudi delete komen judi PAK.SABARUDDIN DI PADANG March 26, 2016 at 5:04 PM di atas.

  Sekian, terima kasih.

  Anonymous said...

  Adakah yang empunya blog ini suka emnerima dan menyiarkan iklan perjudian

  IBU TUTI TKI SINGAPUR said...


  Awalnya aku hanya mencoba main togel akibat adanya hutang yang sangat banyak dan akhirnya aku buka internet mencari aki yang bisa membantu orang akhirnya di situ lah ak bisa meliat nmor nya AKI NAWE terus aku berpikir aku harus hubungi AKI NAWE meskipun itu dilarang agama ,apa boleh buat nasip sudah jadi bubur,dan akhirnya aku menemukan seorang aki.ternyata alhamdulillah AKI NAWE bisa membantu saya juga dan aku dapat mengubah hidup yang jauh lebih baik berkat bantuan AKI NAWE dgn waktu yang singkat aku sudah membuktikan namanya keajaiban satu hari bisa merubah hidup ,kita yang penting kita tdk boleh putus hasa dan harus berusaha insya allah kita pasti meliat hasil nya sendiri. siapa tau anda berminat silakan hubungi AKI NAWE Di Nmr 085--->"218--->"379--->''259'

  Anonymous said...

  Bersunat ibarat makan pisang buang kulit. Tak bersunat sama dgn makan pisang beserta kulitnya sekali. Huhuhu

  Anonymous said...

  Salam pak hashim. Mana pi? Sihat ker? Lama tak hantar posting baru??

  Anonymous said...

  Yg aku paham kelentit pompuan tk yah potong. Nnti hilang sedap bila setubuh. Ada pon kulit yg tutup kepala pelir wajib dibuang kerana ia kumpul najis sisa kencing atau kulop. Mcm kulit pisang. Ada ke org mkn pisang dgn kulit sekali. Kipidap rani kulop. Hihihi

  Anonymous said...

  Salam pak hashim. Mana pi? Sihat ker? Lama tak hantar posting baru??

  Anonymous said...

  Sementara admin xde aq nk lapurkan anipah maidin ada kat icu. Cianyerr... moga2 sempat mintak maap ngan TGHH. Sekian

  Anonymous said...

  Minggu lepas bendahari PANkhianat kena jantung. Tu ler jgn langgar baiah...kannnn

  Anonymous said...

  Yg aku paham kelentit pompuan tk yah potong. Nnti hilang sedap bila setubuh. Ada pon kulit yg tutup kepala pelir wajib dibuang kerana ia kumpul najis sisa kencing atau kulop. Mcm kulit pisang. Ada ke org mkn pisang dgn kulit sekali. Kipidap rani kulop. Hihihi

  Anonymous said...

  EK ELEHHH. BAIAH TIPU DAN ZALIM OLEH OLAMAK PAS CHAI. ADA KER BAIAH CERAI ISTERI TALAK 3. ORANG LAIN NAK TAMBAH BINI. PAS CHAI PULAK SURUH CERAI BINI. BUATLAH BAIAH LAIN SPT DENDA RM50,000 KER. INI BABITKAN BINI WAT APA? OLAMAK PAS NI DAH MABUK DAN GILER KUASA AGAKNYA. SAMA MACAM BAIAH YANG DIPAKSA OLEH PANGLIMA JAHAT HAJJAJ BIN YUSOF AL THAQAFI.

  HUHUHUHU

  Anonymous said...

  HARUN DIN DAN HADI AWE DAH BERAPO KALI SAKIT JANTONG MASUK IJN??? DEPA NI LANGGAR BAIAH JUGAK YER??? BAIAH APO AGAK NYER? MESTI ADA TAK KENA NI. WALAUNTA WALAUNTA . HAHAHAHAHAHAHAHA.

  Anonymous said...

  Salam pak hashim. Mana pi? Sihat ker? Lama tak hantar posting baru??

  Anonymous said...

  Yg aku paham kelentit pompuan tk yah potong. Nnti hilang sedap bila setubuh. Ada pon kulit yg tutup kepala pelir wajib dibuang kerana ia kumpul najis sisa kencing atau kulop. Mcm kulit pisang. Ada ke org mkn pisang dgn kulit sekali. Kipidap rani kulop. Hihihi

  Unknown said...
  This comment has been removed by the author.
  Anonymous said...

  EK ELEHHH. BAIAH TIPU DAN ZALIM OLEH OLAMAK PAS CHAI. ADA KER BAIAH CERAI ISTERI TALAK 3. ORANG LAIN NAK TAMBAH BINI. PAS CHAI PULAK SURUH CERAI BINI. BUATLAH BAIAH LAIN SPT DENDA RM50,000 KER. INI BABITKAN BINI WAT APA? OLAMAK PAS NI DAH MABUK DAN GILER KUASA AGAKNYA. SAMA MACAM BAIAH YANG DIPAKSA OLEH PANGLIMA JAHAT HAJJAJ BIN YUSOF AL THAQAFI.

  HUHUHUHU

  Anonymous said...

  HARUN DIN DAN HADI AWE DAH BERAPO KALI SAKIT JANTONG MASUK IJN??? DEPA NI LANGGAR BAIAH JUGAK YER??? BAIAH APO AGAK NYER? MESTI ADA TAK KENA NI. WALAUNTA WALAUNTA . HAHAHAHAHAHAHAHA.

  ffredrick peterson said...

  Kami Swasta Wang Antarabangsa Lender ini. Kami menawarkan pinjaman pada kadar yang sangat rendah sebanyak 2%. jika berminat sila hubungi kami melalui E-mel: eleazardiaz536@gmail.com untuk maklumat lanjut.
  Regards, Mr Eleazar

  Unknown said...

  Jika anda memerlukan pinjaman segera untuk membayar hutang anda, memulakan perniagaan atau apa-apa benda lain. Sila kembali kepada saya supaya saya boleh membantu anda. Anda boleh e-mel di: (vvot.inc@gmail.com) Laman Web: http://vvot.webgarden.com/ Skype: vvot.inckredit

  Anonymous said...

  URGENT GENUINE PINJAMAN TAWARAN MEMOHON SEKARANG:
  Adakah anda sedang mencari pinjaman perniagaan? pinjaman peribadi, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman pelajar, pinjaman penyatuan hutang, pinjaman tanpa cagaran, modal teroka, dan lain-lain .. Atau adakah anda telah ditolak pinjaman oleh bank atau institusi kewangan untuk apa-apa sebab. Kami adalah pemberi pinjaman swasta, pinjaman kepada perniagaan dan individu dalam kadar faedah yang rendah dan berpatutan kadar faedah 2%. jika Berminat untuk pinjaman? Hubungi kami hari ini di (williamsloans14@gmail.com) dan mendapat pinjaman anda hari ini.


  Adakah anda memerlukan pinjaman segera atau apa-apa bantuan kewangan lain?
  Kami menawarkan semua jenis pinjaman pada dua peratus (2%) kepentingan. email kami sekarang
  melalui: williamsloans14@gmail.com dengan maklumat berikut

  nama penuh

  tarikh lahir::
  negara:
  pekerjaan:
  jumlah pinjaman:
  Tempoh pinjaman:
  Tujuan pinjaman:
  pendapatan bulanan:

  Unknown said...

  URGENT LOAN OFFER, MEMOHON HARI INI JIKA ANDA MEMERLUKAN PINJAMAN SEGERA APA-APA JENIS.
                    (Robinsonloanoffer16@gmail.com)

    Anda dipersilakan untuk syarikat ini dalam syarikat ini Kami memberi pinjaman peribadi
  dan pinjaman perniagaan untuk kadar faedah sebanyak 2% sahaja, kami menawarkan Pinjaman daripada
  $ 4,000 dolar untuk $ 5.000.000 dolar

  Jika anda memerlukan pinjaman untuk perniagaan anda atau untuk membayar hutang anda, sila hubungi kami secepat
  mungkin untuk memproses borang permohonan pinjaman anda

  PERMOHONAN PINJAMAN ISI BORANG DAN NYATA SEKARANG.

  1. Nama Penuh: _________________
  2. Lokasi: __________________
  3. Negara: ___________________
  4. Negeri: _____________________
  5. Seks: _______________________
  Nombor 6. Telefon: ______________
  7. Jumlah Pinjaman Diperlukan: ___________
  8. Tempoh: __________________
  9. Umur: _______________________

  Hubungi pejabat kami dengan e-mel di bawah E-mel: robinsonloanoffer16@gmail.com
  WhatsApp: +2348027965239

  Regards,
  Robinson Pinjaman.

  Anonymous said...

  Adakah anda memerlukan pinjaman pada kadar yang sangat rendah 2%? kami memberi pinjaman rumah, pinjaman perniagaan apa-apa jenis pinjaman yang berminat, Hubungi kami melalui e-mel: wemandevlin@gmail.com untuk maklumat lanjut

  Unknown said...

  Adakah anda memerlukan pinjaman untuk pelaburan yang lebih besar? Pinjaman untuk pengembangan perniagaan? Pinjaman untuk pelaburan baru? Pinjaman untuk membayar hutang dan bil jangka panjang. Tidak perlu lagi, kami adalah pemberi pinjaman bersama bank dan menjamin tawaran yang telus. Kami menawarkan pinjaman faedah 2% tanpa cagaran dan Kami berada di sini untuk meletakkan dan menamatkan kemiskinan dan pengangguran, kerana semua orang mempunyai potensi sendiri. Hubungi kami hari ini melalui E-mel kami: gloryloanfirm@gmail.com dan isikan borang pinjaman tje di bawah

  {Lengkapkan borang di bawah pinjaman}
  Nama anda: ===========
  NEGARA: ===========
  NEGARA ===========
  ALAMAT: ===========
  JENIS GARIS PANDUAN: ===========
  JUMLAH YANG DIPERLUKAN: ===========
  TIME DURATION: ===========
  NOMBOR TELEFON: =========== =============
  Akaun yang lebih baik daripada syarikat yang sah.
  Hubungi e-mel kami: gloryloanfirm@mail.com
  Nota: Tiada apa-apa bayaran cukai dan yuran pendaftaran, sila memohon pinjaman mudah!!

  Unknown said...

  PERMOHONAN PINJAMAN URGENT, MEMOHON HARI INI JIKA ANDA MEMERLUKAN PINJAMAN URGENT SEMUA JENIS.
  (Williamloans14@gmail.com)

  Anda dialu-alukan untuk syarikat ini di syarikat ini Kami memberi pinjaman peribadi
  Dan pinjaman perniagaan untuk kadar faedah 2% sahaja, kami menawarkan Pinjaman dari
  $ 4,000 dolar hingga $ 5,000,000 dolar,
  Jika anda memerlukan pinjaman untuk perniagaan anda atau membayar hutang anda, sila hubungi kami secepat mungkin untuk memproses borang pinjaman permohonan anda

  BORANG PERMOHONAN PINJAMAN PEMULIHAN DAN KEMBALI SEKARANG.

  1. Nama Penuh: _________________
  2. Nombor Telefon: __________________
  3. Negara: ___________________
  4. Seks: _____________________
  5. Pendudukan: _______________________
  6. Pendapatan Bulanan: ______________
  7. Jumlah Pinjaman yang Diperlukan: ___________
  8. Tempoh: __________________
  9. Umur: _______________________

  Hubungi pejabat kami dengan e-mel di bawah Email: williamloans14@gmail.com
  WhatsApp: +2348027965239

  Salam,
  Pinjaman Williams.

  Unknown said...

  APPLICATION APPLICATION APPLICATION APPLICATION AHORA, sunlightloans14@gmail.com

  ¿Necesita un préstamo de emergencia u otra ayuda financiera?

  Ofrecemos todo tipo de préstamos con un interés del dos por ciento (2%). Envíe el email ahora Por: sunlightloans14@gmail.com con la información siguiente

  Nombre completo:
  Edad:
  Teléfono:
  País:
  Ocupación:
  Monto préstamo:
  Período de Préstamo:
  Propósito del Préstamo:
  Ingreso mensual:

  Póngase en contacto con nuestra oficina con el siguiente correo electrónico: sunlightloans14@gmail.com

  WhatsApp / Viber +2348154667827

  WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS said...

  Do you need a genuine Loan to settle your bills and startup

  business? contact us now with your details to get a good

  Loan at a low rate of 3% per Annual email us:

  Do you need Personal Finance?

  Business Cash Finance?

  Unsecured Finance

  Fast and Simple Finance?

  Quick Application Process?

  Finance. Services Rendered include,

  *Debt Consolidation Finance

  *Business Finance Services

  *Personal Finance services Help

  Please write back if interested with our interest rate EMAIL: muthooth.finance@gmail.com
  Call or add us on what's App +91-7428831341

  LinkWithin

  Related Posts with Thumbnails