Thursday, March 03, 2016

Main Tuduh-tuduh Zina.. Mana Boleh?
BAGI yang kurang mengenal kesempurnaan dan keadilan agama Islam maka ia akan menilai bahawa hukuman/had rajam adalah suatu yang keji dan kejam, tidak berperikemanusiaan, sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh negara-negara bukan Islm atas tunggangan nama Hak Asasi Manusia. 

Tetapi jika mahu mempelajari Islam lebih dalam maka ia akan melihat bahawa ajaran Islam adalah sempurna, adil dan paling sesuai dengan kodrat manusia.
Penetapan syariat had rajam tersimpan hikmah iaitu menjaga nasab dan kejelasan keturunan dan juga menunjukkan sulitnya jatuh kehormatan seorang muslim. 

Ertinya tidak mudah menerapkan hukum had rajam dan membuktikan bahawasanya seorang muslim telah berzina. Berikut pembahasannya.

Penuduh Zina Tiada Saksi Patut Disebat.

Islam sangat melindungi kehormatan seorang muslim dan tidak mudah jatuh kehormataannya, Allah Ta’ala berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

 • “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali cambukan, dan janganlah kamu terima kesaksian yang mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” [An-Nuur: 4]
Sehingga seseorang tidak boleh main tuduh sembarangan tanpa bukti, dan menuduh berzina seperti ini termasuk dosa besar yang membinasakan. Nabi SAW bersabda,
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ
وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ
وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

 • Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW , beliau bersabda, “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah itu?” Beliau menjawab, “Syirik kepada Allah; sihir; membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali denganhaq; memakan riba; memakan harta anak yatim; berpaling dari perang yang berkecamuk;menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina.” (Hadits Shahih Riwayat Bukhari, no. 3456; Muslim, no. 2669)
Jadi menuduh zina sembarangan ada ancamannya di dunia dan akhirat.

Perlu ada 4 Saksi Lelaki.
Tidak boleh ada salah satu saksi wanita dari ke 4 saksi, jika kurang  dari empat maka persaksian ditolak dan yang menuduh dan yang menjadi saksi disebat semuanya

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di Rh berkata,
و من قذف بالزنى محصنا أو شهد عليه به, ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة

 • “Barangsiapa  menuduh berzina seorang “muhshan” [yang menjaga kehormataannya] atau menjadi saksi, dan saksi belum lengkap [empat orang lelaki] maka disebat 80 kali” [Manhajus Salikin Wa Taudihil Fiqh Fid Din hal. 240, cetakan pertama, Darul Wathan]
Syaikh Abdul Adzim Badawi Hafidzahullah menjelaskan,
فإذا سهد ثلاثة و تخلف الرابع حد الثلاثة خد القذف,
للأية الكريمة و لما جاء قسامة بن زهير

 • “jika bersaksi tiga orang dan saksi keempat menyelisihi, maka tiga orang saksi tersebut disebat sebagaimana disebatnya penuduh kerana dalil di ayat yang mulia [An-Nur:4] dan hadits Qusamah bin Zuhair” [Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz hal. 435, cet. III, Dar Ibnu Rajab]
 • Dari Qusamah bin Zuhair, ia berkata, “Ketika terjadi masalah antara Abi Bakrah dengan al-Mughirah -lalu menyebutkan kelanjutannya-.” (Perawi) berkata, “Kemudian ia memanggil para saksi. Kemudian Abu Bakrah, Syibl bin Ma’bad, dan Abu ‘Abdillah Nafi’ memberikan persaksian. Tatkala mereka bertiga telah bersaksi, ‘Umar berkata, ‘Urusannya membuat ‘Umar merasa berat.’ Tatkala Ziyad datang ia berkata, ‘Insya Allah, engkau tidak bersaksi melainkan dengan kebenaran.’ Ziyad berkata, ‘Adapun zina, aku tidak bersaksi atasnya, namun aku telah melihat perkara yang menjijikkan.’ ‘Umar berkata, ‘Allahu Akbar, laksanakan hukum hadd terhadap mereka dan cambuklah mereka!’ Perawi mengatakan, “Berkata Abu Bakrah setelah ia dipukul, ‘Aku bersaksi bahwa ia seorang pezina.’ Kemudian ‘Umar bermaksud mengulangi hukuman cambuk atasnya, maka ‘Ali Radhiyallahu ‘anhu melarangnya seraya berkata, ‘Jika engkau mencambuknya, maka rajamlah temanmu.’ Maka ‘Umar meninggalkannya dan beliau tidak mencambuknya lagi.” [Sanadnya shahih: Al-Irwaa’ VIII/29, al-Baihaqi VIII/334]
Lihat, betapa sulitnya membuktikan, empat orang saksi lelaki, jika melihat maka ia perlu mencari empat orang dulu, kemudian mengajak mereka melihat. Inilah yang dirasakan oleh sahabat Hilal bin Umayyah yang melihat dengan nyata Isterinya berzina dengan lelaki lain. Tetapi Rasulullah SAW tetap meminta empat orang saksi lelaki, beliau berkata kepada Hilal bin Umayyah,
البينة أو حد في ظهرك

 • “Bukti/saksi  atau had sebat kepunggungmu?”
Berkata Hilal bin Umayyah,
يا رسول الله, إذا رأى أحدنا على امراته رجلا يلتمس البينة؟

 • “Wahai Rasulullah, apakah jika seseorang melihat isterinya bersama lelaki lain, kemudian perlu mencari saksi?
Akan tetapi Rasulullah SAW Stetap menyuruhnya dan bersabda menegaskan,
البينة  و إلا حد في ظهرك

 • “Bukti/saksi  jika tidak, had sebat kepunggungmu?” [HR. Bukhari no.4747]
Lihat, 'bagai timba masuk ke telaga'.

Syaikh Abdul Adzim Badawi Hafidzahullah berkata,
فإذا شهد أربعة رجال من المسلمين الأحرار العدول بأنهم رأوا ذكر فلان
في فرج فلانة كالمرود في المكحلة, و الرشاء في البئر, حد الرجل و المرأة

 • “Jika bersaksi empat orang muslim merdeka dan adil bahawasanya mereka melihat kemaluan lelaki masuk pada kemaluan wanita seperti celak masuk ke tempat celak dan seperti timba masuk ke perigi, maka lelaki dan wanita tersebut dirajam” [Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Azizhal. 435, cet. III, Dar Ibnu Rajab
Jadi jika sekedar melihat lelaki dan wanita menempel badannya tanpa melihat seperti timba masuk ke telaga, maka tidak boleh menjadi bukti. Ini membuktikan lagi bahawa sulit menjatuhkan kehormatan seorang muslim.

Penzina yang sudah menikah/muhshan dan sudah bersetubuh, baru dirajam.

Syaikh Abdullah Al-Jibrin Rahimahullahu berkata,
و المحصن: هو الذي قد تزوج زواجا صحيحا و قد وطئ امراة
و هما حران مكلفان, فإذا  تزوج و لم يدخل بزوحته فلا يصير محصنا
كما إذا لم يتزوج فهو غير محصن, و إذا تزوج و دخل قبل التكليف,
أي: قبل البلوغ أو في حالة الجنون, فلا يصير محصنا

 • “ Muhshan adalah seseorang yang telah menikah dengan pernikahan yang sah dan telah bersetubuh dengan isterinya, dan keduanya merdeka dan mukallaf/ baligh, jika telah menikah dan belum bersetubuh dengan isterinya maka tidak disebut muhshan. Begitu juga jika belum menikah [kemudian berhubungan badan/zina] maka tidak disebut muhshan, jika sudah menikah dan bersetubuh sebelum “taklif” iaitu akil baligh atau dalam keadaan kurang waras maka tidak disebut muhshan” [Ibhajul Mu’minin Syarh Manhajus Salikin jilid II hal 389, cet. I, Darul Wathan]
Syaikh Abdullah Al Bassam rahimahullahu menjelaskan,
المحصن: هو من جامع في نكاح صحيح, و هو حر مكلف,
أن حد الزاني الذي لم يحصن, مائة جلدة و يغريب عام

 • “Muhshan adalah seseorang yang sudah berhubungan badan dalam pernikahan yang sah, sedangkan hukuman had bagi yang bukan muhshan adalah disebat 100 kali dan diasingkan satu tahun” [Taisir Allam Syarh Umdatul Ahkam hal. 481, cet. II, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah].
Jika mengaku berzina dan kemudian menarik pengakuan, tidak jadi dirajam
Jika ia mengaku berzina di depan pengadilan dan qhadi, kemudian ia tarik kembali pengakuannya, maka ia tidak jadi dirajam berdasarkan hadits Nu’aim bin Hazzal,

 • Dahulu Ma’iz bin Malik adalah seorang anak yatim dalam pengasuhan ayahku, lalu ia berzina dengan seorang budak wanita dari suatu kabilah (al-hadits), sampai perkataan perawi, “Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan agar ia dirajam, lalu ia dibawa keluar menuju padang pasir. Pada saat ia dirajam dan merasakan sakitnya lemparan batu, ia tidak sabar menahan sakit dan akhirnya berontak. Lalu ia lari keluar dan terkejar oleh ‘Abdullah bin Unais sementara para sahabatnya telah kepayahan. Kemudian ia mengambil wadzifu ba’iir [iaitu tulang siku dan kaki kuda atau unta] dan dilemparkan kepadanya sehingga membunuhnya. Kemudian ia mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menceritakan hal tersebut. Lalu beliauShallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
هَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوْبَ فَيَتُوْبَ اللهُ عَلَيْهِ.

 • “Kenapa tidak kamu biarkan ia pergi, boleh jadi ia bertaubat dan Allah menerima taubatnya.” [Shahih: Shahiih Sunan Abi Dawud no. 3716, Sunan Abi Dawud XII/99, no. 4397]
Kesnya perlu sampai kepada pemerintah/pengadilan qhadi.

Jika seseorang berzina dan mengetahui tidak melaporkan ke pemerintah/qhadi, maka ia tidak dirajam. Bahkan Rasulullah SAW lebih suka agar orang yang berzina, menyembunyikan aibnya dan bertaubat kepada Allah.
Dari Sulaiman bin Baridah dari ayahnya, ia menerangkan bahwasanya Nabi SAW didatangi seorang wanita dari suku Ghamid dari daerah Azd, lalu wanita itu berkata, “Wahai Rasulullah, sucikanlah aku.” Beliau SAW bersabda:
وَيْحَكِ اِرْجِعِي فَاسْتَغْفِرِيْ اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ! فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيْدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي
كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: وَمَا ذَاكِ؟ قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَ: أَنْتِ؟
قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ، قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ اْلأَنْصَارِ
حَتَّى وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ j، فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ:
إِذًا لاَ نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيْرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ،
فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ اْلأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا.

 • “Celaka engkau! Pulanglah dan mintalah ampun kepada Allah serta bertaubatlah!”Kemudian wanita itu menjawab, “Aku melihat engkau menolak (pengakuan)ku sebagaimana engkau menolak (pengakuan) Ma’iz bin Malik.” Beliau bersabda, “Apa yang terjadi padamu?” Wanita itu menjawab, “Ini adalah ke-hamilan dari perzinaan.” Beliau meyakinkan, “Apakah engkau melakukannya?” Ia menjawab, “Benar.” Lalu beliau bersabda kepadanya, “Sampai engkau melahirkan apa yang engkau kandung.” (Perawi) berkata, “Lalu wanita itu ditanggung kesehariannya oleh seorang lelaki dari Anshar sampai melahirkan.” (Perawi) melanjutkan, “Kemudian ia (lelaki Anshar) mendatangi Nabi SAW dan berkata, ‘Perempuan Ghamidiyyah itu sudah melahirkan.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Kalau begitu, kita tidak akan merajamnya dan membiarkan anaknya yang masih kecil tanpa ada yang menyusui.’ Lalu seorang lelaki dari Anshar berkata, ‘Aku yang akan bertanggung jawab atas penyusuannya, wahai Nabi Allah.’” (Perawi) berkata, “Maka Nabi pun merajam wanita tersebut.”[Shahih: Mukhtashar Shahih Muslim no. 1039, Shahiih Muslim III/1321, no. 1695]
Rajam perlu dilakukan oleh pemerintah yang sah

Jika seseorang terbukti berzina, baik dengan empat saksi lelaki atau mengaku atau ia hamil dan belum menikah, maka walaupun ia mendapat had rajam, hukuman perlu dilakukan oleh pemerintah atau qhadi yang berkuasa. Tidak boleh sekumpulan orang atau masyarakat merajam seseorang tanpa perintah dari pemerintah. Sebagaimana rajam di zaman Rasulullah SAW, maka atas perintah beliau kerana beliau adalah pemerintah yang sah.

 • Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya menceritakan bahwa ada dua orang yang bertengkar menghadap Rasulullah SAW dan seseorang dari mereka berkata, “Putuskanlah perkara kami dengan Kitabullah.” Dan berkata yang satunya -dan ia yang lebih mengerti hukum-, “Benar wahai Rasulullah, putuskanlah perkara kami dengan Kitabullah dan izinkan aku berbicara.” Beliau bersabda, “Bicaralah!” Ia berkata, “Sesungguhnya anakku bekerja untuk orang ini, kemudian ia (anakku) berzina dengan isterinya. Lalu orang-orang memberitahu bahawa anakku perlu dirajam. Kemudian aku menebusnya dengan seratus kambing dan seorang hamba wanitaku. Setelah itu aku bertanya kepada ahli ilmu dan mereka memberitahukan kepadaku bahawa anakku perlu disebat 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Adapun rajam hanya bagi isteri orang ini.” Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Adapun aku -demi Rabb yang jiwaku berada pada-Nya, aku akan memutuskan perkara kamu dengan Kitabullah, adapun kambing dan hamba wanitamu, maka akan dikembalikan kepadamu.” Kemudian beliau menyebat anaknya 100 kali dan mengasingkannya setahun. Lalu menyuruh Unais al-Aslami untuk mendatangi isteri pihak yang bertengkar. Apabila ia mengaku, ia akan merajamnya. Maka wanita itu pun mengaku dan ia pun dirajam.” [HR. Bukhari XII/136, no. 6828, 27, Muslim III/1324, no. 1698, 97]
Jika dipaksa berzina, tidak dirajam

Orang yang diperkosa atau dipaksa juga tidak dirajam walaupun ia sudah menikah/muhshan.

 • Dari Abu ‘Abdirrahman as-Sulami, ia berkata, “Dihadapkan kepada ‘Umar bin al-Khaththab RA seorang wanita (yang dipaksa berzina). Pada suatu hari wanita tersebut sangat kehausan, lalu ia mendatangi seorang penggembala untuk meminta air. Namun penggembala itu enggan memberinya, kecuali jika ia mahu berzina dengannya, maka wanita itu pun terpaksa melakukannya. Lalu orang-orang berunding untuk merajamnya. Kemudian ‘Ali RA berkata, ‘Ia dalam keadaan terpaksa, pendapatku hendaknya kamu membebaskannya.’ Maka beliau (‘Umar RA) pun melepaskannya.” [Shahih: Al-Irwaa’ no. 2313, al-Baihaqi VIII/236]
Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat, wa shallallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa ‘ala alihi wa shohbihi wa sallam.
Disempurnakan di Lombok, Pulau seribu Masjid
22 Rabiul Awal 1433 H bertepatan 15 Februari 2012
Dikemaskini oleh Ibnu Hasyim. 2/3/2016

3 comments:

Anonymous said...

Bila tok guru nak bentang personal bill tentang hudud. Senyap je, kena tipu dengan umno ke?

An Anonymous said...

Perjuangan perlu diteruskan.. Allah tak tanya samada berjaya atau tidak.. yg akan ditanya ada usaha perjuang hudud atau tidak..

Jangan jadi macam ada satu parti yg tak ada perlembagaan tu..sanggup tolak hudud kalau DAP tolak hudud.. lebih akur pada ulamak DAP dari ulamak islam yg ada perlembagaan berasaskan al quran dan as sunnah...

INGAT PAN INGAT DAP INGAT JUA PAP..

SEHATI SEJIWA SEFIKRAH SEHA---JA---!!

Anonymous said...

Byk sangat perktaan arab kat komen atas ni.pas nak jadi blok ketiga ,politik matang.statement dangkal,jatuh najib bermaksud hancurumno.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails