Wednesday, June 03, 2009

Tangani Krisis Ekonomi Global, Bagaimana Menurut Presiden PAS?


MUQADIMMAH: Dato Seri Tuan Guru Presiden PAS telah menghadiri Kongres Antarabangsa Komuniti Muslim ke-18 (18th International Congress of Muslim Communities) yang dianjurkan oleh Ekonomik ve Sosyal Arastirmalar Merkezi (Pusat Kajian Ekonomi dan Sosial – ESAM) di Istanbul pada 28 – 30 Mei 2009. Tuan Guru telah diberi peluang sebagai penyampai ucapan dalam Sesi Protokol Pertama, selepas dari ucapan Prof Dr Numan Kurtulmus (Presiden Saadat Party, Turki) dan Prof Dr Burhanuddin Rabbani (Mantan Presiden Afghanistan). Dalam ucapan beliau, Tuan Guru telah menjelaskan mengenai krisis ekonomi yang melanda dunia dan penyelesaiannya menurut Islam. Ucapan adalah disampaikan dalam Bahasa Arab dan diterjemahkan seperti di bawah. Teks asal dalam Bahasa Arab boleh diperolehi dari Blog Presiden PAS di alamat http://presiden.pas.org.my/

KRISIS ekonomi dunia telah dianggap sebagai tajuk yang paling utama di mana-mana perhimpunan, seminar-seminar tempatan, antarabangsa mahupun di seluruh dunia, keutamaan ini diberi kerana ianya berkaitan dengan ekonomi yang merupakan matlamat yang paling utama bagi seluruh idealogi-idealogi ciptaan manusia melainkan Islam.

Blok Komunis di timur yang telah pupus pada kurun yang lepas selepas beberapa dekad mendominasi, dan dikatakan bahawa punca kehancuran mereka adalah bermula dengan kehancuran dari sudut ekonomi.

Maka demikianlah juga kebimbangan sedang melanda blok barat yang di bina di atas fahaman Liberalis-kapitalisme terhadap krisis ekonomi yang sedang berlaku sekarang, walaupun kedua-dua blok ini (timur dan barat) bergantung kepada kekuatan kebendaan dengan menjajah negara-negara yang lemah bagi membina ketamadunan mereka, penjajahan yang di lakukan oleh mereka dengan berbagai cara samada dengan cara lama iaitu dengan cara kekuatan (ketenteraan) atau penjajahan dengan bentuk serta cara yang baru iaitu memanipulasi dan penipuan.

Dunia Islam yang telah di kurniakan dengan hasil yang banyak di dalam perut bumi mereka serta terdapat banyaknya tenaga-tenaga buruh dan pasaran yang luas, kesemua ini telah di rampas oleh penjajah timur dan barat, dan tanahair umat Islam pula telah di bahagikan berdasarkan kepada perjanjian-perjanjian yang dilakukan sesama mereka. Manakala umat Islam pula di pecahkan mengikut suku kaum dan juga etnik, sementara itu akal pemikiran mereka pula di tawan oleh fahaman-fahaman serta idealogi-idealogi asing.

Dengan tidak melupakan krisis-krisis yang telah menimpa mereka, serta apa yang telah dialami oleh negara-negara yang berpegang dengan ideologi tersebut samada dari Blok Timur pada awalnya atau kemudiannya Blok Barat di semua sudut dan peringkat, samada individu ataupun masyarakat, politik mahupun pendidikan, hubungan sesama manusia di peringkat tempatan atau antarabangsa, inilah krisis-krisis yang datang sebelum datangnya krisis ekonomi ini, Dan harus di ingat bahawa di sana tiada ruang untuk kita memisahkan di antara krisis ini (yang melanda timur dan barat) dengan krisis ekonomi yang sedang berlaku sekarang.

Punca terhadap perkara ini jelas dan nyata ianya berpunca daripada Ideologi Sekularisme yang telah memisahkan agama dan juga hal ehwal kehidupan, slogan mereka cukup jelas iaitu Agama itu bagi Allah dan Negara itu bagi kita dan kita adalah manusia yang akan mengurus mengikut kehendak kita, biarkan bagi Allah itu untuk Allah dan apa yang bagi pemerintah itu untuk pemerintah.

Barat yang merupakan kiblat bagi golongan Sekularis ini telah mengalami krisis kemanusiaan secara total sebelum ditimpa dengan krisis ekonomi ini lagi, kerana Sekularisme yang di lahirkan daripada Ketamadunan Barat itu adalah percikan daripada Ketamadunan Islam yang di selewengkan dengan memisahkannya daripada agama serta mengubahnya dengan mengikut acuan masyarakat barat Kristian.

Keadaan negara barat di mana lahirnya fahaman Sekularisme ini pada ketika itu adalah di perintah oleh ahli-ahli Agama dan Ilmuwan yang sentiasa bertelagah di antara satu sama lain Keadaan ini berlaku adalah kerana lemahnya Agama Kristian yang telah sedia menyeleweng daripada Risalah Kenabian yang sebenarnya. Dan di belakang gerakan ini adalah golongan Fremasson dan Zionis, maka ideologi-ideologi yang memerintah negara-negara samada dari sudut politik, dasar negara ataupun pentadbiran serta ekonominya telah diuruskan mengikut acuan-acuan tersebut, yang jelas menampakkan ianya sebagai suatu kelemahan dan kegagalan bagi menyelesaikan masalah umat dalam semua aspek termasuklah juga aspek ekonomi.

Agama pada pandangan mereka tidak dapat memandu serta tidak dapat menguruskan hal ehwal kehidupan, bagi mereka politik dan ekonomi tidak di imbangi oleh akhlak, pahala, dan dosa, mereka juga mengingkari pembalasan pada hari akhirat yang semestinya lahir dari keimanan yang teguh dari dalam hati, dan perlu di ingati bahawa hati itu adalah segumpal darah yang mengawal seluruh jasad, apabila baik (segumpal darah) itu maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila rosak ia, maka rosaklah seluruh jasad.

Islam menyandarkan seluruh hal ehwal kehidupan kepada agama, dengan petunjuk daripada wahyu serta eksperimen aqliah yang bijaksana, kerana wahyu itu daripada Allah dan diturunkan kepada Rasul yang di pilih oleh Allah dari kalangan hamba-hambanya yang terpilih dan bukannya dipilih oleh orang ramai di dalam pilihanraya demokrasi atau pilihanraya diktator.

Kerana kebijaksanaan itu ialah barang kejijiran orang beriman di mana sahaja ianya di jumpai maka ianya adalah miliknya. Sesungguhnya Islam telah memainkan peranan yang bersejarah dalam memimpin dunia semasa zaman keemasannya. Umat Islam telah membina ketamadunan yang baru dengan menggunakan pengajaran-pengajaran serta ilmu-ilmu Islam itu sendiri serta membetulkan tamadun-tamadun yang wujud sebelum daripada itu dengan membaiki serta memperbaharuinya, dan Islam telah mengubah peta dunia selepas kejatuhan Rom dan Parsi.

Islam juga telah mengutuskan kumpulan-kumpulan yang berdakwah serta membuka negara-negara di seluruh dunia, kumpulan-kumpulan yang terdiri daripada gerakan politik, ekonomi dan juga ketenteraan Islam telah bertebaran diseluruh dunia, tujuannya adalah untuk melakukan reformasi serta tajdid, tujuannya adalah untuk menyebar luaskan Islam. Seluruh dunia pada waktu itu hidup dalam keamanan, keadilan dan sejahtera.

Pembukaan-pembukaan yang dilakukan terhadap negara-negara oleh Islam pada waktu itu bukanlah bertujuan untuk menjajah kerana pembukaan tersebut tidak memaksa rakyat untuk memeluk Islam serta tidak menceroboh kebebasan serta harta benda mereka, pemerintahan Islam didirikan di kalangan majoriti rakyat yang bukan Islam, mereka memeluk Islam beramai-ramai kerana melihat kesempurnaan agama ini, manakala baki yang engkar tetap terus dengan penyembahan mereka dan hidup di kalangan majoriti umat Islam sehingga ke hari ini.

Adapun kejatuhan Khilafah Islam adalah kerana pada ketika itu umat Islam dan kerajaannya kurang beramal dengan ajaran Islam walaupun sebenarnya ajaran Islam ini tetap memberikan petunjuk serta kebaikan pada setiap masa dan tempat, begitu juga kejatuhan ini adalah kesan daripada serangan pemikiran dan seterusnya mengakibatkan penjajahan negara-negara Islam serta penerusan pelaksanaan ideologi-ideologi penjajah ini walaupun negara umat Islam itu telah mencapai kemerdekaan.

Pemerintah-pemerintah yang terdiri daripada anak bangsa itu sendiri terikat dengan jalan penyelesaian yang di import dari ideologi-ideologi ini, dan akibat daripada itu kesan kegagalannya yang total telah di rasai oleh keseluruhan ummat.

Para penganalisa telah bersepakat bahawa dunia sekarang ini sedang berdepan dengan krisis ekonomi, bermula daripada kejatuhan dan kegagalan Komunis, namun kerajaan-kerajaan yang dahulunya menganut ajaran Komunis telah bangkit kembali dan mengubah dasar mereka kepada pragmatik dan terbuka, maka dengan sendirinya mereka telah merobohkan dinding besi yang telah memisahkan antara dua blok iaitu timur dan juga barat, dan tinggal selepas itu fahaman dan golongan kapitalis liberal sehingga ada yang menyatakan bahawa golongan dan fahaman ini akan terus kekal selama-lamanya.

Walaubagaimanapun tanda-tanda keruntuhan golongan ini juga sudah mula kelihatan lantaran buruknya amalan yang di lakukan oleh mereka seperti riba, penipuan dan monopoli. Hubungan politik mereka juga rosak dan musnah, walaupun dalam keadaan saingan politik mereka telah runtuh serta pengisytiharan oder baru dunia yang tidak mungkin akan dicabar oleh sesiapa pun.

Dalam menerangkan kejahatan serta kemusnahan yang di sebabkan oleh amalan riba ini perlu di ingati bahawa ianya adalah satu amalan dosa besar yang telah di beri amaran oleh Allah swt dan RasulNya saw, dan di antara mukjizat al Quran, kesalahan riba ini tidak di masukan ke dalam kesalahan Qisas ataupun hudud, akan tetapi mereka yang mengamalkan amalan ini hanya telah di istiharkan perang oleh Allah swt., firman Allah SWT yang bermaksud: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahawa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

Dan para ulama serta ahli fikir juga telah sama-sama bersetuju bahawa krisis ekonomi ini juga sebagai petunjuk gagalnya ideologi-ideologi ciptaan ini kerana ianya telah menyalahi fitrah kejadian manusia serta menyalahi tabiat manusia yang berhubungan antara satu sama lain.

Tambahan pula ideologi-ideologi ini gagal untuk memenuhi keperluan keseluruhan kehidupan manusia yang terdiri daripada roh dan jasad serta kehidupan mereka secara individu mahupun bermasyarakat. Seperti mana Komunis yang telah mengengkari agama secara total dengan mengengkari kewujudan tuhan samada sebagai sembahan atau sebagai penjaga kepada alam ini, mereka juga mengengkari akan hari pembalasan dan juga dosa, mereka hanya menumpukan kepada pembinaan masyarakat dan menyangkal tabiat semulajadi yang ada pada setiap manusia.

Adapun golongan Sosialis dan Kapitalis, kedua-duanya lahir daripada asas yang satu iaitu Sekularisme yang menolak agama dalam mentadbir urusan kehidupan, walaupun mereka tidak mengengkari agama secara total sebagaimana yang di lakukan oleh golongan Komunis akan tetapi mereka tetap tidak menggunakan agama dalam menyelesaikan permasalahan manusia, walaupun menyedari kesempurnaannya.

Di sana masih terdapat amalan-amalan yang di haramkan seperti riba, rasuah, penipuan serta monopoli, kesemua amalan-amalan ini menjuruskan kepada amalan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak betul dan juga berlakunya kezaliman terhadap manusia samada di peringkat tempatan ataupun antarabangsa.

Sungguhpun sistem ekonomi sosialis di bawah perlaksaan Pasaran Terancang dari sudut pelaksanaan dan juga penetapan harga dan di sana tidak ada hak individu untuk menentukan pengeluaran dan juga menetapkan harga atau sebagainya, maka dengan tindakan ini pasti akan membunuh peluang manunia untuk lebih kreatif dan berinovasi, begitu juga sistem ekonomi kapitalis yang bergerak di atas idea pasaran terbuka ataupun kadang-kadang ianya dinamakan sebagai ekonomi yang berasaskan kepada permintaan, dimana ianya lahir daripada pasaran yang tidak berdisiplin dan berperaturan yang gagal untuk mencegah daripada berlakunya manopoli ataupun penguasaan serta keserakahan kepada setiap apa yang berkaitan dengan jati diri manusia serta menjaga aqidah, aqal, maruah, diri dan hartanya.

Di sana pastinya terdapat persefahaman yang teguh dan kuat di antara golongan zionisme dan ideologi-ideologi yang merosakkan ini yang menjuruskan kepada pengepungan antarabangsa ke atas umat Islam, sehinggakan untuk mengendalikan setiap transaksi di dalam dunia Islam pun ahirnya akan menguntungkan pihak Negara Haram Israel.

Selepas tamatnya pertelingkahan di antara Komunisme dan Kapitalisme pada abad yang lalu, kita melihat peperangan di pasaran mula tercetus di antara negara-negara Kapitalis yang dianggap sebagai kuasa besar di dalam sistem ini, Negara-negara seperti Amerika Syarikat, Jepun dan Negara-negara Eropah serta negara-negara yang berada di dalam pengaruh dan paksi mereka.

Peperangan ini tercetus lantaran peraturan yang mereka tetapkan dan yakini itu telah menggalakkan pertembungan, dan kesan dari pertembungan (di pasaran) tersebut telah merebak ke peringkat politik bahkan sehingga ke peringkat ketenteraan, ini kerana aspek ekonomi sudah menjadi faktor yang paling utama dan terpenting dalam hubungan antarabangsa dalam sistem kapitalisme.

Dan apa yang sangat dikesalkan ialah Dunia Islam juga turut terkesan dengan peristiwa yang membahayakan ini, walaupun bumi umat Islam kaya dengan sumber-sumber asli serta kedudukannya yang amat strategik di dalam peta dunia ditambah lagi dengan bilangannya yang ramai di seluruh dunia, akan tetapi mereka ini seperti buih di lautan yang tidak mendapat petunjuk daripada agama mereka serta tidak mengambil manafaat dari sumbernya samada dari sudut ruhiyyah ataupun kebendaan.

Dunia pada hari ini memerlukan kepada penyelesaian alternatif, sesungguhnya sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah berjaya mengemudi dan memimpin serta menyelamatkan alam ini dari kezaliman agama-agama yang sesat dan ketamadunan yang lalu kepada keadilan yang sempurna di dalam semua aspek kehidupan pada zaman keemasannya yang realistic. Umat Islam ini telah berjaya mencapai kegemilangannya serta kemuliaanya dengan agama ini.

Maka dari sini wajiblah ke atas kita sebagai Umat Islam untuk bangun membebaskan tanahair kita daripada kongkongan penjajahan pemikiran yang sedang memerintah negeri dan rakyat, dan semestinya setiap perancangan di peringkat antarabangsa yang menyeluruh mestilah dibina di atas dasar Islam dan juga kesemua tindakan itu mestilah memberi kesan secara global agar ianya lebih adil kepada semua.

Maka di sana mestilah di asaskan satu perancangan ekonomi yang baru di peringkat antarabangsa yang boleh mengatasi kezaliman yang di sebabkan oleh perikatan para penjajah dan zionisme yang menggunakan ideologi-ideologi yang merosakkan itu. Bertititk tolak dari perancangan yang baru ini, yang merupakan satu perancangan yang adil dengan menggabungkan kesemua negara-negara Islam telebih dahulu bertujuan untuk membebaskan Dunia Islam dari memandang ke barat dan terikat dengan kepentingan penjajah dan juga zionisme, walaubagaimanapun ianya bukan bermaksud untuk kita memutuskan hubungan kita dengan negara-negara yang bukan negara umat Islam, akan tetapi hubungan itu tetap diteruskan dengan penuh kebijaksanaan dengan mengambil kira kepentingan berhubung sesama manusia keseluruhan, dan seterusnya dapat membebaskan mereka daripada Sistem Antarabangsa yang zalim tersebut dan mengeluarkan mereka dari keadaan dunia yang zalim.

Dalam keadaan kedudukan Dunia Islam yang strategi di dalam dunia ini yang meliputi beberapa benua, sebagai contoh Turki sendiri yang menjadi penyambung kepada di antara Asia dan Eropah atau sebagaimana kebanyakan negara-negara Arab yang menjadi penghubung di antara benua Asia dan Afrika, maka keutamaan mestilah di berikan kepada hubungan sesama Negara Islam kerana sumber kekuatan kita adalah daripada dalam diri kita sendiri, untuk itu adalah di cadangkan beberapa langkah iaitu:

1. Mengasaskan Pertubuhan Kerjasama Ekonomi Bersepadu di kalangan negara-negara Islam
2. Menyusun Sistem Pasaran Bersama Islam
3. Bersepakat dalam menggunakan matawang tunggal (Dinar Islam) di kalangan negara-negara Islam sebagai ganti terhadap penggunaan US Dollar.
4. Mengasaskan Penubuhan Badan Kerjasama Antara Budaya bagi negara-negara Islam
5. Menubuhkan Sistem Kerjasama Politik dan Pertahanan Ketenteraan

Krisis Ekonomi Antarabangsa yang sedang berlaku telah memberi pengajaran dan pengiktibaran kepada dunia agar mereka kembali merujuk kepada peranan Islam dalam memimpin dunia serta mengambil kira peranannya untuk menyelamatkan kemanusiaan dengan celupan dan cara Allah swt.

Firman Allah Taala: "Celupan Allah. dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? dan hanya kepada-Nya-lah Kami menyembah".

3 comments:

wan salmah said...

Salam,
Bagus artikel ini, izin copy ya..
Ok, berdasarkan langkah2 ini:
1. Mengasaskan Pertubuhan Kerjasama Ekonomi Bersepadu di kalangan negara-negara Islam
2. Menyusun Sistem Pasaran Bersama Islam
3. Bersepakat dalam menggunakan matawang tunggal (Dinar Islam) di kalangan negara-negara Islam sebagai ganti terhadap penggunaan US Dollar.
4. Mengasaskan Penubuhan Badan Kerjasama Antara Budaya bagi negara-negara Islam
5. Menubuhkan Sistem Kerjasama Politik dan Pertahanan Ketenteraan

Mari kita buat post mortem, buat ranking ikut keutamaan, dan kita cuba mulakan..mula2 kukuhkan ekonomi dalam negara dulu, kemudian perlu kerjasama dgn negara2 Islam...

Sekarang inilah masanya pada saat2 sistem ekonomi kapitalis, sosialis di ambang berada di dasar jam ekonomi, marilah kita bijaksana ekonomi Islam berganding bahu memulakan langkah?..

Ibnu Hasyim said...

Alhamdulillah, izin copy. Saya juga ada copy dari blog tuan... T. kasih.

Ibnu Hasyim said...

Alhamdulillah, izin copy. Saya juga ada copy dari blog tuan... T. kasih.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails