Portal berita Moscow Times melaporkan, perkara itu dinyatakan oleh Mufti Besar Rusia dengan wilayah-wilayah yang mempunyai majoriti pendu­duknya beragama Islam se­perti Caucasus Utara dan Tatarstan diketahui mempu­nyai kadar kelahiran yang tertinggi di negara ini.
Pelbagai anggaran menunjukkan penduduk Islam di Rusia kini antara 14 hingga 20 juta orang atau 10 hingga 14 peratus daripada jumlah populasi negara iaitu seramai 146.8 juta orang pada tahun lalu.