Friday, August 05, 2016

Setiawangsa Di M'sia, Berkait Sejarah Bandar Pagurawan Batubara, Indo?.


Catatan Perjalanan Ibnu Hasyim, Batubara 1

"TUAN datang dari Malaysia.. Ada tak di Malaysia nama Setiawangsa?"

"Ada.. ada Taman Setiawangsa, dalam Wilayah Persekutuan." Kata ku. "Mengapa?" Aku tanya dia.

"Mungkin ada kena mengena antara Setiawangsa di Malaysia dengan Datuk Setiawangsa, dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan Bandar Perdagangan Pagurawan, Batubara pada abad 19.. Kerana kita adalah dari satu rumpun bangsa." 
Pintu gerbang bertulis Dato' Setia Wangsa, berdiri megah di depan kantur Pak Lurah Pangkalan Dodek Baru, Medang Deras Kebupaten Batu Bara.

 Bawah: Mad Yani Pak Lurah, semasa bergambar di bilik tamu yang sederhana di kantornya..

Kata Mad Yani Pak Lurah atau pengulu bergaji tetap bagi Pangkalan Dodek Baru Medang Deras, Kebupaten Batu Bara. Itu antara perbualan kami semasa di dalam mobil, perjalanan menuju ke rumahnya.

Beliau, pada saya termasuk seorang pemimpin masyarakat yang ganjil dan sentiasa bersama rakyat. Beliau baru beberapa bulan menjawat jawatan itu atas pilihan penduduk. Tidak pakai mobil. Berjanji segala khidmat dari Kantor Lurahnya untuk rakyat, yang dulunya kena bayaran sekarang 'gratis' atau percuma tiada bayaran.  

Urusan tukar milik tanah, bantuan permudahkan urusan rakyat, bantuan pemerintah kepada rakyat, masalah nelayan dan lain-lain disegerakan. Memang, bila diteliti betu-betul pertumbuhan atau perkembangan sesebuah bandar atau kampung terletak atau tidak terlepas dari kebijaksanaan orang-orang yang memerintah di daerah tersebut, termasuk Pak Lurah.


Contohnya, pertumbuhan dan perkembangan Bandar Pagurawan pernah diperintahkan oleh antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

 1. Datuk Muhamammad Odris Gelar Datuk Muncak. Beliau adalah pendiri Pagurawan.
 2. Datuk Muhammad Nuh atau disebut juga, Datuk Seri. “Datuk Muhammad Nuh menikah dengan adik Raja Siantar yang kemudian di Islamkan oleh Datuk Muhammad Nuh. Dari pernikahan mereka Datuk Muhammad Nuh mendapatkan tiga orang anak, iaitu: anak pertama bernama Incik Cahaya, anak ke dua bernama Datuk Muhammad Yusuf, dan anak ke tiga bernama Datuk Panglima Besar Akas.
 3. Datuk Muhammad Yusuf inilah Datuk Setia Wangsa, seperti yang disebutkan Mad Yani, Pak Lurah Pangkalan Dodek Baru, Medang Deras, Kebupaten Batu Bara itu.
Mari kita imbas sedikit melihat siapa Dt Setia Wangsa?

Masa kepemimpinan Dt.Setia Wangsa, bandar perdagangan ini mangalami masa kejayaan. Baik dari segi ekonomi dengan makin ramainya kegiatan perekonomian, maupun dari segi relasi social budaya yang ditandai dengan harmonisnya hubungan politik ekonomi dengan penguasa pedalaman. Tambahan lagi harmonisasi itu semakin kuat dengan menyebarnya  Agama Islam ke pedalaman berkat perkawinan dengan puteri di raja  pedalaman .

Tahir (2008 : 200) menyatakan bahawa:

“Setelah meninggalnya Datuk Seri Batara lalu digantikan oleh puteranya Datuk Muhamamd Yusuf bergelar Datuk Setia Wangsa. Datuk Setia wangsa berkawin dengan Puang Jamain (seri berganti Damanik) yaitu saudara kepada puang Bolon Raja Siantar. Kemudian kawin pula dengan Puang Sarinim Saragih Geringging yaitu saudara kepada Raja Raya.”

Datuk Setia Wangsa menikahi Puang Jamain dan Puang Sarinim.  Hasil perkawinan Datuk Setia Wangsa  memiliki 17 orang anak . Dari jumlah anak yang dimiliki Datuk Setia Wangsa terlihat kemakmuran   Banyak kerajaan yang mau bekerjasama dengan Kerajaan Pagurawan seperti Kerajaan Simalungun, Siantar, Raya dan Bandar.  Barang dagangannya seperti rotan, jaronang, dammar, lilin, rambung merah, getah mayang dan lain-lain. Dan banyak tongkang-tongkang yang datang berlabuh dan menjadi pintu masuk kedaerah Pulau Pinang, Bangkok, Melaka dan Singapura.  

Seperti yang dijelaskan oleh Tahir (2008 : 202) bahawa:

“……… tidak heran pula jika ada kerajaan lain yang ingin bekerjasama dan bersahabat diantaranya ialah Kerajaan Simalingun, Siantar, Raya, dan Bandar. Kerajaan - kerajaan ini datang membawa barang dagangannya seperti rotan, jaronang, dammar, lilin, rembung merah, getah mayang dan lain-lain. Pagurawan pada masa itu semakin ramai dikunjungi orang dengan perahu-perahu besar dan tongkang-tongkang, sehingga menjadi Bandar pelabuhan untuk masuk dan bertolak ke negeri negeri seberang yaitu Pulau Pinang, Bangkok, Melaka dan Singapura.”


Ibnu Hasyim (dua dari kiri) bersama team penggerak Pak Lurah Mad Yani, dari kanan Ede atau Indi, Sufian, Ibnu Hasyim dan Syafi'e, semasa melawat tempat-tempat bersejarah yang baru dibuka di Batu Bara.

Pulau Salah Namo berada di Selat Malaka, dalam Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Menurut sahabat kami Ede, mengapa disebut 'salah namo', kerana malu nak disebut nama sebenar, berbau lucah.. "Kalau bapak nak ke sana, kapan pun bisa kami antarkan!" katanya.

Diperjelas pula bahawa  keberhasilan Datuk Setia Wangsa memimpin Kerajaan Pagurawan, tidak lepas dari hasil alam yang baik untuk perdagangan sehingga  Bandar Perdagangan.yang dahulu terkenal dengan tangkahan menjadi pelabuhan yang ramai. Dengan keramaian ini banyak kerajaan-kerajaan lain di sekitanya menjadi iri dan mengadakan perlawanan dan mencoba untuk menyerang. 

Seperti yang dijelaskan oleh Sinar (tanpa tahun : 136) bahawa;

“pada zaman pemerintahannya Pagurawan silih berganti diserang oleh Negeri-negeri tetangga seperti Tanjung Kasau, Bandar khalifah, Sipare-pare, Tebing –Tinggi dan lain-lain”. 

Dari penjelasan diatas Dapat disimpulkan bahawa dengan kemajuan Kerajaan Pagurawan membuat kerajaan-kerajaan lain menjadi iri hati dan melakukan penyerangan yang silih berganti kepada Kerajaan Pagurawan. Sehingga Datuk Setia Wangsa membuat persiapan untuk melawan serangan yang dilakukan oleh Kerajaan-kerajaan tetangga.  

Tahir (2008 : 2002) bahawa:

“Dengan adanya serangan-serangan dari luar ini mahu tak mahu Datuk Setia Wangsa terpaksa memuat persiapan pertahanan di tempat-tempat yang strategis. Seperti di Kuala Pagurawan dipersiapkan 2 buah meriam yang dikepalai oleh Datuk Panglima Daud, di Istana Kampung besar empat penjuru di pasang 2 buah lela dari Gansa dan enam buah meriam dipersiapkan sampai ke pekubuan dikepalai oleh Datuk Panglima Besar Akas”

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akibat dari serangan yang dilakukan oleh Kerajaan-kerajaan tetangga maka Datuk setia Wangsa membuat beberapa persiapan ditempat-tempat yang strategis demi keamanan Kerajaan Pagurawan  sehingga setelah Kerajaan Pagurawan runtuh masih terdapat beberapa mariam yang menjadi bukti kebenaran akan adanya Kerajaan Pagurawan dan kebenaran atas Pagurawan yang menjadi bandar Perdagangan pada masa itu.
Antara tempat bersejarah, Istana Lima Laras, Tanjung Tiram, Batu Bara, Indonesia.

Sila rujuk buku-buku antaranya..
 • Abdurahman, Dudung. 2007. Metodologi Penelitian Sejarah. Ar-Ruzz Media: Jogyakarta.
 • Asnan, Gusti. 2007. Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera. Jakarta: Ombak.
 • Kuntowijoyo. 2005. Pengantar Ilmu Sejarah. Bentang Pustaka: Jogyakarta.
 • Leirissa, R.Z. 1995. Sunda Kelapa Sebagai Bandar Jalur Sutra. Depdikbud: Jakarta
 • Notosusanto, Nugroho. 1984. Sejarah Nasional Indonesia III. Balai Pustaka. Jakarta
 • Nurcahyani Lisyawati. 1999. Kota Pontianak Sebagai Bandar Dagang di Jalur Sutra. Jakarta .CV. Ilham Bangun Karya.
 • Sinar, Luckman. Tanpa Tahun. “Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur”. Medan . Terbitan Sendiri.
 • Sjamsuddin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah. Penerbit Ombak: Jogyakarta.
 • S. Nasution. 2006. Metode Research. Bumi Aksara: Jakarta.
 • Perret, Daniel. 2010. Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional. Jakarta
 • Tahir, bin Ismail. 2008. Sejarah Batu Bara. Kuala Lumpur. Terbitan sendiri.
 • Flores Tanjung dkk,Sejarah Batubara: Bahtera Sejahtera Berjaya. Terbitan Kantor Perpustakaan, Arsib dan Dokumentasi Kebupaten Batubara.
Begitu, antara muqaddimah catatan perjalananku kali ini. Adakah benar ada pertautan atau mungkin ada kena mengena antara Setiawangsa di Malaysia dengan Datuk Setiawangsa, dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan bandar perdagangan Pagurawan, Batubara pada abad 19? 

Saya sependapat dengan Mad Yani Pak Lurah bagi Pangkalan Dodek Baru Medang Deras itu, yang mengatakan, "... Kerana kita adalah dari satu rumpun bangsa." 

Tidak mustahil kerana kita adalah dari satu rumpun bangsa dan se agama. Semoga, carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga, bahkan air dicincang takkan putus! 

Bersambung, insya Allah!

Ibnu Hasyim, Catatan Perjalanan Batu Bara 1.
ibnuhasyim@gmail.com 
Pangkalan Dodek Baru, Medang Deras, 
Kebupaten Batu Bara. Indonesia.
Julai 27, 2016

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails