Sunday, September 11, 2011

Remaja, Jangan Mati Kerana Kuat Martubasi


SEOANG remaja berusia 16 tahun berasal dari Brazil dilaporkan meninggal dunia akibat terlalu kuat melakukan masturbasi. Demikian dipetik Daily Chili, awal bulan ini.

Ia dikhabarkan melakukan masturbasi sebanyak 40 kali sepanjang malam, pada bulan lalu, dan ditemukan meninggal pada pagi hari oleh ibunya. Ibu merancang untuk membawa puteranya ke pengubatan kecanduan seks namun sudah terlambat.

Seorang teman sekelas remaja itu mengatakan kawannya itu telah kecanduan seks dan suka melihat tubuh perempuan dalam segala bentuk dan umur. Ia juga meminta temannya itu menonton dirinya melakukan masturbasi melalui kamera. Di kamar remaja itu ditemui tumpukan majalah pornografi. Bahkan, terdapat kumpulan gambar-gambar erotis dan filem juga ditemukan di komputernya. (IH)

Komen Weblog Ibnu Hasyim: Elok juga diterangkan mengenai onani atau marturbasi dari sudut agama. Ada beberapa persoalan yang sering ditanyakan.
 1. Apakah onani termasuk dosa besar dan sama dengan zina?
 2. Adakah hukuman had untuk pelakunya?
 3. Apakah seseorang yang mengeluarkan mani kerana sesuatu yang bukan sentuhan, misalnya melihat filem atau sejenisnya secara syar'i dimasukkan dalam kategori onani?
 4. Adakah solusi secara syar'i untuk menolong orang-orang yang sudah addict akan hal ini?
 5. Bagaimanakah kedudukan dan maksud dari zina tangan, zina mata, bahkan ada seorang ustaz yang menghukumi orang yang berfikiran atau membayangkan maksiat juga sebagai zina. Samakah kedudukan zina ini dengan zina seperti yang digambarkan rasul dalam hadist?

SATU: Apakah Onani Sama Dengan Zina

Sayyid Sabiq menyebutkan bahawa telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam permasalahan onani :

1. Para ulama madzhab Maliki, Syafi’i dan Zaidiyah berpendapat bahawa onani adalah haram. Argumentasi mereka akan pengharaman onani ini adalah bahawa Allah SWT telah memerintahkan untuk menjaga kemaluan dalam segala kondisi kecuali terhadap isteri dan hamba perempuannya. Apabila seseorang tidak melakukannya terhadap kedua orang itu kemudian melakukan onani, maka ia termasuk kedalam golongan orang-orang yang melampaui batas-batas dari apa yang telah dihalalkan Allah bagi mereka... dan beralih kepada apa-apa yang diharamkan-Nya atas mereka. Firman Allah SWT..

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Ertinya : “dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al Mukminun : 5 – 7)

2. Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahawa onani hanya diharamkan dalam keadaan-keadaan tertentu dan wajib pada keadaan yang lainnya. Mereka mengatakan, onani menjadi wajib apabila ia takut jatuh kepada perzinahan jika tidak melakukannya. Hal ini juga didasarkan pada kaidah mengambil kemudharatan yang lebih ringan. Namun mereka mengharamkan apabila hanya sebatas untuk bersenang-senang dan membangkitkan syahwatnya. Mereka juga mengatakan onani tiada masalah jika orang itu sudah dikuasai oleh syahwatnya sementara ia tidak memiliki isteri atau hamba perempuan demi menenangkan syahwatnya.

3. Ulama madzhab Hambali berpendapat bahawa onani itu diharamkan kecuali apabila dilakukan keranna takut dirinya jatuh kedalam perzinahan atau mengancam kesihatannya sementara ia tidak memiliki isteri atau hamba serta tidak memiliki kemampuan untuk menikah, jadi onani tidaklah masalah.

4. Ibnu Hazm berpendapat bahawa onani itu makruh dan tidak ada dosa didalamnya kerana seseorang yang menyentuh kemaluannya dengan tangan kirinya adalah boleh menurut ijma seluruh ulama… sehingga onani itu bukanlah suatu perbuatan yang diharamkan. Firman Allah SWT

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Ertinya : “Padahal, sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.” (QS. Al An’am : 119)

Dan onani tidaklah diterangkan kepada kita tentang keharamannya maka ia adalah halal sebagaimana firman-Nya :

Ertinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” (QS. Al Baqoroh : 29)

5. Diantara ulama yang berpendapat bahawa onani itu makruh adalah Ibnu Umar dan Atho’. Hal itu kerana onani bukanlah termasuk dari perbuatan yang terpuji dan bukanlah perilaku yang mulia. Ada cerita bahawa manusia pada saat itu pernah berbincang-bincang tentang onani maka ada sebahagian mereka yang memakruhkannya dan sebahagian lainnya membolehkannya.

6. Diantara yang membolehkannya adalah Ibnu Abbas, al Hasan dan sebahagian ulama tabi’in yang masyhur. Al Hasan mengatakan, dahulu mereka melakukannya saat dalam peperangan. Mujahid mengatakan bahawa orang-orang terdahulu memerintahkan pemudanya melakukan onani untuk menjaga kesuciannya. Begitu pula hukum onani seorang wanita sama dengan hukum onani seorang laki-laki. (Fiqhus Sunnah juz III hal 424 – 426)

Dari pendapat-pendapat ulama diatas tidak ada dari mereka yang secara tegas menyatakan onani sama dengan zina sesungguhnya. Namun para ulama mengatakan perbuatan tersebut termasuk kedalam muqoddimah zina (pendahuluan zina), firman Allah SWT

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Ertinya : “dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Israa : 32)

DUA: Adakah perbuatan tersebut termasuk kedalam dosa besar ?

Imam Nawawi menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang batasan dosa besar jika dibedakan dengan dosa kecil :

Dari Ibnu Abbas menyebutkan dosa besar adalah segala dosa yang Allah akhiri dengan neraka, kemurkaan, laknat atau adzab, demikian pula pendapat Imam al Hasan Bashri. Ulama yang lainnya mengatakan bahwa dosa besar adalah dosa yang diancam Allah swt dengan neraka atau hadd di dunia.

Abu Hamid al Ghozali didalam “al Basiith” mengatakan, batasan menyeluruh dalam hal dosa besar adalah segala kemaksiatan yang dilakukan seseorang tanpa ada perasaan takut dan penyesalan, seperti orang yang mengecilkan suatu dosa sehingga menjadi kebiasaan. Setiap peremehan suatu dosa maka ia termasuk kedalam dosa besar.

Asy Syeikhul Imam Abu ‘Amr bin Sholah didalam “al Fatawa al Kabiroh” menyebutkan setiap dosa yang besar atau berat maka boleh dikatakan, itu adalah dosa besar. Adapun diantara tanda-tanda dosa besar adalah wajib atasnya hadd, diancam dengan siksa neraka dan sejensnya sebagaimana disebutkan didalam Al Qur’an mahupun Sunnah. Para pelakunya pun disifatkan dengan fasiq berdasarkan nash, dilaknat sebagaimana Allah SWT melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. (Shohih Muslim bi Syarhin Nawawi juz II hal 113)

Dari beberapa definisi dan tanda-tanda dosa besar maka perbuatan onani tidaklah termasuk kedalam dosa besar selama tidak dilakukan secara terus menerus atau menjadi suatu kebiasaan. Hendaknya seorang muslim tidak berfikir kecilnya dosa suatu kemasiatan yang dilakukannya akan tetapi terhadap siapa dia bermaksiat, tentunya terhadap Allah SWT yang Maha Besar lagi Maha Mulia.

TIGA: Onani Mesti Dengan Menggunakan Tangan?

Pada asalnya istimna’ (masturbasi) adalah mengeluarkan mani bukan melalui persetubuhan, baik dengan telapak tangan atau dengan cara yang lainnya. (Mu’jam Lughotil Fuqoha juz I hal 65)

Masturbasi adalah menyentuh, menggosok dan meraba bagian tubuh sendiri yang peka sehingga menimbulkan rasa menyenangkan untuk mendapat kepuasan seksual (orgasme) baik tanpa menggunakan alat maupun menggunakan alat.

Sedangkan onani mempunyai erti sama dengan masturbasi. Namun ada yang berpendapat bahwa onani hanya diperuntukkan bagi lelaki, sedangkan istilah masturbasi dapat berlaku pada perempuan mahupun laki-laki. (sumber : situs.kesrepro.info)

Namun didalam buku-buku fiqih kata istimna’ (onani) ini adalah mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan baik tangannya, tangan isteri atau tangan hamba perempuannya.

Adapun mengeluarkan air mani dengan alat (sarana) tertentu selain tangan pada asalnya tidaklah berbeda dengan istmina’ kerana, subsatansi perbuatan itu adalah sama, iaitu sama-sama mengeluarkan mani untuk mendapatkan satu kenikmatan apakah sebab kondisi terpaksa atau tidak, sehingga hukumnya dapat disamakan dengan hukum onani yang menggunakan tangan.

Ibnu ‘Abidin menyebutkan bahawa “Perkataan onani itu makruh” adalah secara zhahir ia adalah makruh yang tidak sampai haram. Hal itu kerana kedudukan onani seperti orang yang mengeluarkan mani baik dengan merapatkan kedua paha atau menekan perutnya. (Roddul Mukhtar juz XV hal 75)

Adapun mengeluarkan mani dengan menonton filem-filem porno maka ini lebih berat dari sekedar onani kerana ia (dalam erti) telah menyaksikan aurat orang lain yang tidak halal baginya. Pada hakekatnya melihat aurat orang lain melalui menonton filem porno sama dengan melihat auratnya secara langsung dan ini adalah haram.

EMPAT: Solusi Bagi Orang Yang Sudah Terbiasa Onani

DR. Muhammad Shaleh al Munjid, seorang ulama di Saudi Arabia, menyebutkan beberapa solusi bagi orang-orang yang terbiasa melakukan perbuatan ini, iaitu :

 1. Hendaklah faktor yang mendorongnya untuk melepaskan diri dari kebiasaan onani adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menghindari murka-Nya.
 2. Mendorong dirinya untuk mengambil solusi mendasar dengan menikah sebagai pelaksanaan dari wasiat Rasulullah SWT kepada hpemuda dalam permasalahan ini.
 3. Mengarahkan fikiran, bisikan dan menyibukan dirinya dengan perkara-perkara yang didalamnya terdapat kemaslahatan bagi dunia maupun akhiratnya. Kerana terus menerus menghayal akan mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dan pada akhirnya menjadikannya kebiasaan sehingga sulit untuk dilepaskan.
 4. Menjaga pandangan dari melihat orang-orang atau foto-foto yang membawa fitnah apakah itu foto dari orang yang hidup atau sekedar gambar dengan matanya secara langsung. Kerana hal itu akan mendorongnya kepada perbuatan yang diharamkan, sebagaimana firman Allah SWT

  قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

  Ertinya : “Katakanlah kepada orang leaki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya…” (QS. An Nuur : 30)

  Juga sabda Rasulullah SAW,”Janganlah engkau ikuti pandanganmu dengan pandangan yang selanjutnya.” (HR. Tirmidzi, dan dihasankan didalam shahihul jami’)

  Pandangan pertama adalah pandangan spontan yang tidak ada dosa didalamnya sedangkan pandangan kedua adalah haram. Untuk itu sudah seharusnya dia menjauhkan diri dari tempat-tempat yang didalamnya terdapat perkara-perkara yang dpat menggelorakan dan menggerakkan syahwat.
 5. Menyibukkan dirinya dengan berbagai ibadah dan menghindari untuk mengisi waktu-waktu kosongnya dengan maksiat.
 6. Mengambil palajaran dari beberapa penyakit pada tubuh yang disebabkan kebiasaan melakukan onani seperti : melemahkan penglihatan dan syahwat, melemahkan alat reproduksi, sakit punggung dan penyakit-penyakit lainnya yang telah disebutkan oleh para dokter. Demikian pula dengan penyakit kejiwaan seperti : stress, kegalauan hati dan yang lebih besar dari itu semua adalah meremehkan waktu-waktu sholat kerana berulang kalinya mandi… dan juga merusak puasanya (apabila dalam keadaan puasa).
 7. Menghilangkan berbagai cara untuk mencari kepuasan yang salah, sebab sebahagian pemuda menganggap perbuatan ini dibolehkan dengan alasan menjaga diri dari zina atau homoseksual padahal keadaninya tidaklah sama sekali mendekati perbuatan yang keji (zina/homoseksual) tersebut.
 8. Mempersenjatai diri dengan kekuatan kehendak dan tekad serta tidak mudah meyerah terhadap setan. Hindari berada dalam kesendirian seperti bermalam sendirian. Didalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi SAW melarang seseorang bermalam sendirian.” (HR. Ahmad didalam shahihul jami’ 6919)
 9. Mengambil cara-cara penyembuhan Nabi SAW berupa puasa, karena ia dapat menekan gejolak syahwat dan seksualnya. Dia juga perlu menghindari beberapa solusi yang aneh, seperti bersumpah untuk tidak melakukannya lagi atau bernazar jika ia kembali melakukan hal itu maka ia termasuk kedalam golongan orang-orang yang memutuskan sumpah yang telah dikokohkan. Jangan pula menggunakan obat-obat penekan syahwat sebab didalamnya terkandung berbagai bahaya bagi tubuh. Di dalam sunnah disebutkan segala sesuatu yang dipakai untuk menghentikan syahwat secara keseluruhan adalah haram.
 10. Berkomitmen dengan adab-adab syari’ah masa tidur, seperti; berzikir, tidur diatas rusuk kanan tubuhnya, menghindarkan tidur telungkup yang dilarang Nabi SAW.
 11. Berhias dengan kesabaran dan iffah. Hal yang demikian kerana diantara kewajiban kita adalah bersabar terhadap hal-hal yang diharamkan walaupun hal itu disukai oleh jiwa. Telah diketahui bahawa sifat iffah dalam diri pada akhirnya akan menghentikannya dari kebiasaan tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ”Barangsiapa yang menjaga diri (iffah) maka Allah akan menjaganya, barangsiapa yang meminta pertolongan kepada Allah maka Allah akan menolongnya, barangsiapa yang bersabar maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya dan tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik atau lebih luas daripada kesabaran.” (HR. Bukhori, didalam Fath no 1469)
 12. Apabila seseorang telah jatuh kedalam perbuatan maksiat ini maka segeralah bertaubat dan beristighfar serta melakukan perbuatan-perbuatan taat dengan tidak berputus asa sebab putus asa adalah termasuk kedalam dosa besar.
 13. Akhirnya, diantara kewajiban yang tidak diragukan adalah kembali kepada Allah dan merendahkan dirinya dengan berdoa, meminta pertolongan dari-Nya untuk melepaskan diri dari kebiasaan ini. Ini adalah solusi terbesar keana Allah SWT senantiasa mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. (sumber: islam-qa.com)

LIMA: Hukum Zina Tangan atau Mata

Abu Hurairoh berkata dari Nabi saw,”Sesungguhnya Allah telah menetapkan terhadap anak-anak Adam bahagian dari zina yang bolehjadi ia mengalaminya dan hal itu tidaklah mustahil. Zina mata adalah pandangan, zina lisan adalah perkataan dimana diri ini menginginkan dan menyukai serta kemaluan membenarkan itu semua atau mendustainya.” (HR. Bukhori)

Imam Bukhori memasukan hadits ini kedalam Bab Zina Anggota Tubuh Selain Kemaluan. Ertinya, zina tidak hanya terbatas pada apa yang dilakukan oleh kemaluan seseorang saja. Namun zina boleh dilakukan dengan mata melalui pandangan dan penglihatannya kepada sesuatu yang tidak dihalalkan. Zina dapat dilakukan dengan lisannya, dengan membicarakan hal-hal yang tidak benar dan zina juga boleh dilakukan dengan tangannya berupa menyentuh, memegang sesuatu yang diharamkan.

Ibnu Hajar menyebutkan pendapat Ibnu Bathol iaitu,”Pandangan dan pembicaraan dinamakan dengan zina atas kedua hal tersebut menuntun seseorang untuk melakukan perzinahan yang sebenarnya. Kerana itu kata selanjutnya adalah “serta kemaluan membenarkan itu semua atau mendustainya.” (Fathul Bari juz XI hal 28)

Meskipun demikian hukum zina tangan, lisan dan mata tidaklah sama dengan zina sebenarnya yang wajib atasnya hadd. Si pelakunya hanya dikenakan ta'zir dan peringatan keras.

DR Wahbah menyebutkan bahawa pelaku onani haruslah diberi ta'zir dan tidak dikenakan atasnya hadd. (al Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz VII hal 5348)

Begitu pula penjelasan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dengan bersandar pada pendapat yang paling benar dari Imam Ahmad bahawa pelaku onani perlu diberikan ta'zir. (Majmu’ al Fatawa juz XXIV hal 145)

Ibnul Qoyyim mengatakan,”Adapun ta'zir adalah pada setiap kemaksiatan yang tidak ada hadd (hukuman) dan juga tidak ada kafaratnya. Sesungguhnya kemaksiatan itu mencakup tiga macam :

 1. Kemaksiatan yang didalamnya ada hadd dan kafarat.
 2. Kemaksiatan yang didalamnya hanya ada kafarat tidak ada hadd.
 3. Kemaksiatan yang didalamnya tidak ada hadd dan tidak ada kafarat.

Adapun contoh dari macam yang pertama adalah mencuri, minum khomar, zina dan menuduh orang berzina. Adapun contoh dari macam kedua adalah berjima’ pada siang hari di bulan Ramadhan, bersetubuh saat ihram.

Adapun contoh dari macam yang ketiga adalah menyetubuhi seorang hamba yang dimiliki bersama antara dia dan orang lain, mencium orang asing dan berdua-duaan dengannya, masuk ke kamar mandi tanpa mengenakan sarung (pakaian), memakan daging bangkai, darah, babi dan yang sejenisnya. (I’lamul Muwaqqi’in juz II hal 183)

Berkait dengan permasalahan orang-orang yang melampiaskan kepuasannya dengan menghayalkan orang lain maka ini termasuk zina maknawi.

Sekian. Wallahu A’lam (IH)

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails