Sunday, September 12, 2021

Wanita ini kesepian.. Setelah jadi bintang porno, akhirnya...

 

Kisah wanita sepi, setelah menjadi bintang lucah, akhirnya tamatkan hidup dengan bunuh diri.

St.Petersburg: Kristina Lisina terpaksa menjalani hidupnya sebagai bintang porno. Setelah menceburkan diri dalam industri pornografi, wanita Rusia itu sebenarnya merasa sunyi. Tragisnya, Kristina memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri.

Menurut laporan, wanita yang menjadi bintang Pornhub sering mengadu tentang kehidupannya kepada rakan-rakannya. Kristina mengaku mahu disayangi. Kristina sendiri diketahui sudah mempunyai kekasih

"Dia ingin memiliki keluarga dan dicintai," kata sumber, seperti dikutip oleh The Scottish Sun.

Dalam sejumlah kapsyen foto di Instagram, Kristina juga menunjukkan kesunyian dan keinginannya untuk bunuh diri. Dia telah menulis "mengajar saya bagaimana hidup" dan "hubungan atau kesepian?"

Pada bulan Julai, Kristina ditemui mati di St. Petersburg. Diduga, Kristina melompat dari tingkat 22. Ketika mayatnya dijumpai, dia mempunyai kertas di tangannya. Di atas kertas itu tertulis "Anda sentiasa ada di hati saya."

Dari kamera CCTV di bangunan itu, Kristina dapat dilihat berjalan di sekitar kawasan apartmennya dengan pakaian kasual sambil membawa makanan ringan. Penampilannya dilihat beberapa jam sebelum dia meninggal.

Komen Weblog Ibnu Hasyim: Dikatakan, rakyat Malaysia kini bukan sahaja risau terhadap peningkatan kes harian Covid-19, malah berhadapan pula dengan laporan kes bunuh diri yang membimbangkan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Mei lalu turut mengakui, semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dilaksanakan terdapat banyak kes bunuh diri dilaporkan, namun perkara itu tidak dihebohkan.

Data Polis Diraja Malaysia (PDRM) menunjukkan kes bunuh diri pada 2019 adalah sebanyak 609 manakala tahun 2020 sebanyak 631 kes. Bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini pula sebanyak 468 kes dilaporkan. Itu yang diketahui atau mungkin lebih lagi. Keadaan ini amat membimbangkan dan wajar diberikan perhatian serius.

Fakta ini lebih menggerunkan. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abd Jalil Hassan, secara purata dua kes dilaporkan berlaku setiap hari sejak 2019 hingga Mei 2021.

Jabatan Mufti Negeri Perak Malaysia, ada menyebutkan: 

"Kita dikejutkan dengan peningkatan kes bunuh diri di negara ini ketika kerajaan sedang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan untuk menghalang penularan Covid 19. 

"Di antara faktor penyumbang kes bunuh diri adalah disebabkan kemurungan, putus asa, dan tekanan hidup kerana kematian ahli keluarga dan saudara kerana kematian disebabkan Covid 19, terlibat hutang yang serius, hilang pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan, masalah rumah tangga, masalah pembelajaran PDPR anak dan sebagainya."

Mengenai kes Kristina Lisina, kepada kawan-kawannya, walaupun bukan Islam..

Al-hamdulillah, Islam terus memantaunya, iaitu melarang penganutnya membunuh diri. Antara dalil.. 

Firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, seperti : 

أ لُ َكة ْ َّ ه ََل الت أ إ ْ ي ُكم ْدأ أِبَي ُلُْقوا ََل ت َ و 

Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. (Surah al-Baqarah: 195) 

Firman Allah SWT: 

ا ً يم َحأ ر ْ ُكم أ َن ب َكا َّللَ ن ا َّ أ َّ ۚ إ ْ ُكم َ ُفس لُوا أَن ُ َ ْقت ََل ت َ و Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa Mengasihani kamu. (Surah al-Nisa’: 29)

 أِف ا َ جأُ ِبأ َّ َ َو ت َ ي أ ه َدأ أِف ي ُ ُه َدت ي َدأ فَح ٍ َدة َدي ُ حب ه َ َْفس ن َ َل قَ ت ْ ًد من ا أ َخال َ م َّ ن َ ه َ أر ج َ َطْنه أِف َن ب ًدا أ َخال َ م َّ ن َ ه َ أر ج َ أِف َن ُ َ َّساه َح ت َ ي َ ُو فَ ه ُ ه َ َْفس ن َ َل َقت َب مسًّا فَ ْ َشأر َن م َ ًَدا، و ا أب َ يه أ ًدا ف َّ ُُمَل َ ّم ن َ ه َ أر ج َ دى أِف َن َّ ََََت ي َ ُو فَ ه ُ ه َ َْفس ن َ َل َقت ٍل فَ َ ْ جب ن أ دى م َّ َر ت ْ َن م َ ًَدا، و ا أب َ يه أ ًدا ف َّ ُُمَ ل ًَدا ا أب َ يه أ ًدا ف َّ ًدا ُُمَل أ َخال 

“Sesiapa yang membunuh diri dengan besi, maka di neraka jahanam nanti, besi itu selalu di tangannya, ia menusuk-nusukkannya ke perutnya selama-lamanya. Dan barangsiapa bunuh diri dengan meminum racun, maka di neraka jahanam nanti, ia akan terus meminumnya selama-lamanya. Dan barangsiapa bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gunung, maka di neraka jahanam nanti, ia akan menjatuhkan (dirinya) selama-lamanya.” 

Riwayat Muslim (109) Pendekatan Islam Dalam Menangani Tekanan Dan Masalah 

1. Tidak Bercita-cita Untuk Mati Dalam Islam, bukan membunuh diri sahaja diharamkan, tetapi bercita-cita untuk mati kerana masalah hidup yang dihadapi juga turut diharamkan. 

Rasulullah SAW bersabda: ي َّ َّ ََل تمن ي ُ َت أح ُدكم َن املو ، فإن كا ُ ه َ ٍ أصاب ّ ن ُضر أ م م َل َّ ُ ه َّ الل ْ ًًل، فليُقل د فاعأ َّ ب ا يل ً أت الوفاةُ َخري ين إذاكان َّ ا يل، وتوف ً أت احلياةُ َخري أين ماكان أحي 

“Janganlah mengharapkan kematian kerana ditimpa musibah dunia. jika terpaksa, maka hendaklah ia mengucapkan: ‘Ya Allah panjangkan hidupku, jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matilah aku jika kematian itu lebih baik bagiku’” (Riwayat al-Bukhari 5671) 

2. Dunia Adalah Tempat Ujian Kesabaran Manusia Semua ujian dan masalah yang dihadapi adalah untuk menguji kesabaran manusia.

Firman Allah : أتۗ ا َ ر َ م َّ الث َ ُف أس و اْْلَن َ أل و ا َ ْو اْْلَم َ ن أ ّ َْق ٍص م ن َ وأع و ُ ا ْْل َ أف و ْ ا ْْلَو َ ن أ ّ م ٍ ء ْ َشي أ ُكم ب َّ ن َ لُو ْ ب َ لَن َ و َ أرين أ صاب أر ال َّ َ ّشأ ب َ و 

Demi sesungguhnya! Kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut (kepada musuh) dan (dengan merasai) kelaparan, dan (dengan berlakunya) kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. (Surah al-Baqarah : 155) 

3. Mohon Bantuan Dan Pertolongan Allah Dengan Kesabaran Dan Mengerjakan Solat Firman Allah SWT: ص أِبل َّ ُوا ين أ ع َ ت ْ اس َ َي و أ ع اشأ لَى ا ْْلَ َ أََّل ع ةٌ إ َ أري َا لَ َكب َّ أَّن إ َ ۚ و أ صًَلة ال َّ َ ْْبأ و Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. (Surah al-Baqarah: 45) 

4. Tidak Putus Asa Dengan Rahmat Allah Firman Allah SWT: َّللَ ن ا َّ أ َّ ۚ إ َّللأ ا َّ أ رْْحَة َّ ن أ َطُوا م َ ْقن ََل ت ْ أسأهم ُف ى أَن ٰ لَ َ فُوا ع َ ْر أَس َ ين ذأ َّ ال َ ادأي َ ب عأ َ َي ْ قُل َب ُو ذن ال ُّ ُ ر أ غْف َ ي ُ يم رحأ َّ ال ُ َُفور الْغ َ ُو ُ ه ه َّ ن أ اۚ إ ً يع ََجأ 

Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai hamba-hambaKu yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri (dengan perbuatanperbuatan maksiat), janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa; sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (Surah al-Zumar : 53) 

5. Sentiasa Berdoa Dan Memohon Kepada Yang Maha Esa Kita hendaklah ketika senang atau susah supaya memohon bantuan daripada Allah. Berdoalah kita seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah iaitu :

 أ َة ات ََشَ َ ، و أ َضاء َق ال أ ء ْ و ُ َس ، و أ شَقاء ال َّ ْكأ َر د َ ، و أ ًَلَء الب ْدأ ه َ ْ ج ن أ َك م أ ذُب ْ ُو أَع ّّن أ أ م ا َّ ُ ه َّ الل أ ْعَداء اْلَ “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada bala yang sukar, kejahatan yang melampau, qadak yang jahat dan cacian musuh.

 َك أ ذُب ْ ُو أَع َ أل و َ الْ َكس َ َ ْجأز و الْع َ ن أ َك م أ ذُب ْ ُو أَع َ و َنأ ز َ ا ْحل َ أ و ّ َم ا ْْل َ ن أ َك م أ ذُب ْ ُو أَع ّّن أ أ م ا َّ ُ ه َّ الل أل ا َ أج ّ أر الر ْ قَ ه َ أن و ْ دي ال َّ أ ة َ ْ غَلَب ن أ َك م أ ذُب ْ ُو أَع َ ُ ْخأل و الب َ ُْْبأ و ا ْْل َ ن أ م . 

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keluh kesah dan dukacita, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepada-Mu dari rasa penakut dan kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari bebanan hutang dan penindasan.”

Sekian.


Perhatian:

Sebenarnya, masalah-masalah begini adalah masalah umat manusia sedunia. Maka elok kita paparkan dan 'islah', terutama di kalangan negara umat Islam yang sepatutnya tidak terbatas hanya dalam kelompok dan sempadan negara mereka sahaja. Kerana Jslam adalah mendunia..

Rentas Mendunia.

2 comments:

Anonymous said...

Yesss Pak Aji...citer bintang porno pulak......

Arabic font apa yg kau pakai ni Pak Aji.....adoyai

Anonymous said...

Masa untuk LHDN siasat wang bailout beratus billion semasa Tun Mahathir menyelamatkan syarikat Perkapalan dan syarikat syarikat anak anak Tun samada perlu dibayar cukai.

Dr Mahathir mendakwa pembelian Konsortium Perkapalan Berhad oleh Petronas bukan 'bailout'.

Beliau berkata Mirzan Mahathir mahukannya pada harga RM2 bilion untuk membolehkannya menampung hutang RM1.7 bilion beliau.

"Tetapi Petronas hanya bersetuju untuk membayar RM1 bilion. Jadi Mirzan hilang RM1 bilion dalam perjanjian itu manakala Petronas kemudian menjual syarikat itu untuk keuntungan besar beratus-ratus juta."

Keadaan seperti itu yang boleh dianggap sebagai 'bailout' paksaan semasa Mahathir berkuasa sebagai Perdana Menteri jika Petronas tidak membeli syarikat itu, Mirzan akan menjadi muflis.

Pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) akan dedahkan nama ahli politik mula tersebar sejak malam semalam. Ini berikutan laporan polis yang di buat Dato Sri Najib Razak terhadap agensi tersebut.

Najib membuat pendedahan mengejutkan apabila menyatakan ada arahan tertentu dari ahli poltik kepada pegawai LHDN untuk mengenakan penalti cukai terhadapnya.

Menurut laporan polis yang dibuat Najib, beliau menamakan Ketua Pengarah LHDN dan beberapa pegawai turut bersubahat mengenakan beliau dan ahli keluarganya.

Pegawai-pegawai LHDN terbabit dipercayai telah melanggar Seksyen 167, Seksyen 192, Seksyen 196, Seksyen 197 Kanun Keseksaan.

Mereka turut melanggar Seksyen 23 Akta SPRM yang membabitkan salah guna kuasa dan penggunaan dokumen palsu.

Lebih mengejutkan lagi, seorang pegawai tertinggi LHDN dikatakan telah menghadiahkan sebuah kereta mewah bernilai setengah juta ringgit kepada isterinya sendiri.

Adakah kenderaan tersebut sebahagian daripada imbuhan daripada ahli politik yang terbabit memberi arahan mengenakan Najib dan keluarganya?

Najib dalam pada itu bertindak mempelawa mana-mana individu terutama juruaudit cukai untuk memeriksa sendiri laporan cukai pendapatan beliau.

Saya mempelawa semua pihak terutamanya juruaudit cukai untuk memeriksa fail cukai pendapatan saya yang telahpun dikemukakan kepada mahkamah.

Pegawai LHDN yang terbabit sewajarnya tampil membuat laporan polis balas sekiranya merasakan Najib tidak membuat laporan adil terhadapnya.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails