Saturday, May 17, 2008

Terrorism & Misteri Pembunuhan Dr Joe Fernandez...


Ibnu Hasyim:
Catatan Santai


TUAN Gobind Singh Deo Ahli Parlimen Puchong dari DAP, di Dewan Rakyat Parlimen ke 12, Penggal Pertama, Mesyuarat Pertama Bil 9, Selasa 13 Mei 2008, dalam membahaskan junjung kasih ucapan dan Titah Yang Dipertuan Agong pada jam 7.09 petang, antaranya menyebutkan…


{“Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya tanya di sini apakah perubahan-perubahan yang telah dibuat oleh kerajaan sejak 25 November 2007 untuk masyarakat India sehingga sekarang melainkan Thaipusam dijadikan cuti umum. Kerajaan telah pun gagal sama sekali membawa sebarang perubahan untuk masyarakat India. MIC juga masih berdiam, tiada sebarang usaha dilaksanakan untuk mengkaji secara mendalam masalah-masalah orang India di Malaysia.


Sepatutnya kerajaan bekerjasama dengan lima pemimpin Hindraf untuk menyelesaikan masalah India, tapi mereka ditahan di bawah ISA pula. Saya menyeru kepada kerajaan supaya bebaskan pemimpin Hindraf ini tanpa syarat dengan serta-merta. Saya juga cadangkan supaya satu badan khusus ditubuhkan untuk menangani masalah-masalah rakyat miskin tidak kira bangsa atau kaum. Ini adalah perlu untuk kami meneliti dan mengkaji secara mendalam masalah-masalah golongan miskin di negara ini dengan secepat mungkin.


Sehubungan dengan itu Tuan Yang di-Pertua, saya ingin juga sentuh sedikit berkenaan dengan undang-undang ISA. Adalah jelas bahawa undang-undang ISA ini memang telah pun disalahgunakan di negara ini. Sebagai contoh, tahanan pemimpin-pemimpin Hindraf; satu daripada alasan yang diberikan untuk menahan adalah bahawa mereka terlibat dalam aktiviti terrorism. Walhal, kita semua tahu bahawa pemimpin atau presiden MIC sendiri dalam satu wawancara yang diberi kepada pemberita di India beliau sendiri mengatakan bahawa tidak ada sebarang bukti untuk menunjukkan bahawa mereka ini terlibat dalam apa-apa aktiviti terrorism.


Jadi dia sebagai pemimpin kerajaan, dia sendiri tahu tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan mereka ini terlibat dalam aktiviti terrorism, tapi tahanan mereka pula berasaskan alasan itu. Tidak masuk akal! Ini dalam masa pemerintahan Dato' Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Kemudian kita lihat juga satu lagi contoh. Baru-baru ini kita dengar bahawa terdapat satu keputusan dalam inquest case Dr Joe Fernandez di Pulau Pinang. Beliau telah dibunuh, ditembak pada 4 November tahun 2000.


Saya ingin membuat petikan daripada apa yang dikatakan oleh Majistret apabila memberikan keputusan dalam inquest itu. Beliau berkata bahawa tidak ada sebarang bukti menunjukkan siapa yang melakukan ataupun alasan-alasan atas mana pembunuhan itu dilakukan. Majistret yang mengendalikan enquiry berkata bahawa memang tidak ada sesiapa yang boleh dikaitkan dengan pembunuhan yang berlaku pada tahun 2000. Saya ingin bacakan untuk Ahli Yang Berhormat di sini satu surat yang dihantar oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 19 September 2001.


Tun Mahathir Mohamad telah menulis satu surat kepada Perdana Menteri United Kingdom; Honourable Tony Blair Prime Minister United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, London. Adalah seperti saya baca.


A Truly, terrorism is a heinous crime and it must be reduced to bearable levels if not stopped altogether. Malaysia has no love for terrorists”.


Iaitu kita setuju yang ini tapi Tuan Yang di-Pertua ini yang penting. Ini perkataan-perkataan dalam surat Tun Dr. Mahathir.


“At this very moment we have identified and put under detention a number of Malays who had fought with the Afghans against the Russians, have been trained and inspired by Osama bin Laden, and who have returned with the objective of overthrowing the present Malaysian Government which they consider as not being Islamic”.


Ini penting Tuan Yang di-Pertua.


They has assassinated a Christian member of the Kedah State Legislative Council, robbed banks, exploded a few bombs and tried to raid a police station to steal guns”


dengan izin. Ini satu surat yang menunjukkan bahawa Menteri Dalam Negeri pada masa itu berkata bahawa beliau tahu bahawa kumpulan ini yang terlibat dalam kes pembunuhan dan saya hendak tanya siapa yang betul. Perdana Menteri menulis surat kepada Perdana Menteri England adakah dia betul ataupun adakah Majistret betul. Kalau Majistret betul adakah sesiapa yang ditahan. Dia kata…


a few Malays has been identified and detained under the ISA "


…oleh kerana pembunuhan itu. So, ini menjadi keadaan di mana memang terdapat skop keluasan untuk undang-undang ISA disalahgunakan. Saya menyeru supaya kerajaan melihat kembali sekiranya rakyat atau penama tersebut masih ditahan seperti mana dinyatakan oleh Tun Mahathir. Jikalau mereka masih dalam tahanan ISA memandangkan keputusan inquest ini saya memohon agar mereka dibebaskan dengan serta-merta dan tidak ditahan lagi di bawah undang-undang ISA ini.” [disambut dengan tepukan].}


Hal-Hal Seperti ini patut diberi penjelasan sebenarnya kepada orang ramai, supaya orang tidak menuduh Islam atau Hindu itu sebagai terroris atau pengganas, kerana yang ganas sebenarnya adalah undang-undang ISA itu sendiri.


Sekian, pendedahan ini hanya makluman. Wallahu ‘aklam.


Catatan santai: ibnuhasyim. blogspot.com (e-mail: ibnuhasyim@gmail.com) 16-05-08. KL.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails